Vilkår og betingelser for juletilbud 

1.     Kampagnens omfang 

1.1.   Omfattede produkter: Juletilbud gælder for alle Acer-produkter, der er tilgængelige online på følgende link:  https://store.acer.com/da-dk/. 

1.2.   Butik: Denne kampagne gælder for alle produkter, der er købt i den officielle Acer Store, med følgende URL: https://store.acer.com/da-dk/. Du kan ikke returnere Acer-udstyr, der er købt i andre  butikker her, eller returnere udstyr, der er købt fra den officielle Acer Store, i andre butikker. 

1.3.    Start og afslutning af kampagnen: Fra den 1. december 2021 kl. 00:01 CET til den 14. december 2021 kl. 23:59 CET. Alle ordrer, der afgives efter denne dato og dette tidspunkt, anses for at være afgivet uden for kampagnens officielle varighed, og vores generelle vilkår og betingelser vil være gældende. 

 

2.     Begrænsninger og tilgængelighed 

2.1.   Lager: Kampagnen forudsætter tilgængelighed på lager. 

2.2.   Pakker: Hvis du har købt din bærbare computer i en kombination med en anden kampagne (f.eks. pakker, der sælges med gratis eller nedsatte varer), skal du returnere alle produkter fra din oprindelige ordre for at være berettiget til en fuld refusion. 

 

3.     Ændringer 

3.1.   Den officielle Acer Store forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne for denne kampagne til enhver tid, herunder at ændre omfattede produkter, samt annullere eventuelle ordrer. Ved at afgive en ordre inden for kampagnens tidsramme bekræfter du, at du har læst disse vilkår og betingelser, og at du accepterer dem. 

 

4.     Betingelser for returnering af udstyret 

4.1.   Medmindre du ikke har fortrydelsesret i henhold til paragraf 4.7, kan du i en periode på 30 dage opsige kontrakten uden at angive nogen årsag og uden at pådrage dig andre omkostninger end dem, der er fastsat i denne paragraf 4. Opsigelsesperioden udløber efter 30 dage fra: 

4.1.1. for servicekontrakter: datoen for kontraktens indgåelse, 

4.1.2.  for salgskontrakter for produkter: Den dag, hvor du eller en anden tredjepart end fragtfirmaet, som du har angivet, erhverver fysisk besiddelse af produkterne, eller: 

4.1.2.1.   i tilfælde af flere produkter, der er bestilt af dig i én ordre og leveret separat: Den dag, hvor du eller en tredjepart bortset fra fragtfirmaet, som du har angivet, erhverver fysisk besiddelse af det sidste produkt, 

4.1.2.2.   i tilfælde af en kontrakt om levering af et produkt bestående af flere partier eller dele: Den dag, hvor du eller en anden tredjepart end fragtfirmaet, som du har angivet, erhverver fysisk besiddelse af det sidste parti eller den sidste del, 

4.1.2.3.   i tilfælde af en kontrakt om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: På den dag, hvor du eller en anden tredjepart end fragtfirmaet, som du har angivet, erhverver den første vare fysisk. 

4.2.   For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os om din beslutning om at opsige kontrakten med en utvetydig erklæring. Du kan også indsende opsigelsesformularen eller enhver anden utvetydig erklæring elektronisk på vores websted ved hjælp af vores kontaktside. I så fald vil vi straks sende dig en bekræftelse på modtagelse af en sådan opsigelse på et holdbart medie. For at få den mest effektive behandling af din opsigelse anbefaler vi, at du først kontakter vores callcenter på +45 78 74 57 95 for at få yderligere detaljerede instruktioner. Du har benyttet din fortrydelsesret inden for opsigelsesperioden, hvis du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten, inden denne periode udløber. Udøvelsen af fortrydelsesretten ophæver parternes forpligtelser til at: (a) opfylde kontrakten eller (b) at indgå kontrakten i tilfælde, hvor du har afgivet et tilbud. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, opsiges eventuelle supplerende kontrakter automatisk. 

4.3.   Hvis du opsiger kontrakten, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger (med undtagelse af tillægsomkostningerne, hvis du udtrykkeligt har valgt en anden type levering end den billigste type standardlevering, vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi får besked om din beslutning om at opsige kontrakten i henhold til paragraf 4.2. Vi vil foretage en sådan refusion ved hjælp af samme betalingsmetode, som du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet, og forudsat at du ikke pådrager dig nogen gebyrer som følge af en sådan refusion. Vi kan tilbageholde refusionen, indtil vi har modtaget de returnerede produkter, eller indtil du har fremlagt bevis for, at produkterne er returneret, alt efter hvad der er først. 

4.4.    Du skal sende produkterne tilbage til vores autoriserede repræsentant Asplex sp z.o.o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wroclaw, Polen, eller overdrage dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage efter den dag, hvor du har meddelt os din beslutning om at opsige kontrakten i henhold til paragraf 4.2. Fristen er overholdt, hvis du sender produkterne tilbage, inden 30-dages perioden er udløbet. I betragtning af risikoen for tab eller beskadigelse af produkter som anført i paragraf 6.6 i de generelle vilkår og betingelser anbefaler vi, at du bruger et fragtfirma, der muliggør sporing og overvågning af leveringsstatus for dine returneringer. For at opnå den mest effektive behandling af din returnering foreslår vi, at du kontakter os på det angivne telefonnummer for at få et RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), før du returnerer dit produkt. 

4.5.   Du skal kun betale de direkte omkostninger ved returnering af produkterne. Du er kun ansvarlig for en formindsket værdi af de produkter, der skyldes håndteringen, ud over hvad der er nødvendigt for at fastslå produkternes art, egenskaber og funktion. 

4.6.   Hvis du ønsker, at udførelsen af services begynder i den opsigelsesperiode, der er angivet i paragraf 4.1.1, kræver vi, at du fremsætter en udtrykkelig anmodning. Du er indforstået med, at du mister din fortrydelsesret, når servicen er udført. Hvis du udøver fortrydelsesretten efter at have fremsat en sådan anmodning, men før servicen er fuldt udført, hæfter du for at betale os rimelige omkostninger bestående af et beløb, der står i forhold til det, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du underrettede os om udøvelsen af din fortrydelsesret, i forhold til kontraktens fulde dækning. Det forholdsmæssige beløb, du skal betale til os, beregnes på grundlag af den samlede pris, der er aftalt i kontrakten. Hvis den samlede pris er usædvanligt høj, beregnes det forholdsmæssige beløb ud fra markedsværdien af det, der er leveret. 

4.7.    I følgende situationer har du ikke ret til at opsige kontrakten: 

4.7.1. Servicekontrakter, efter at servicen er fuldt udført, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og med den bekræftelse, at du mister din fortrydelsesret, når kontrakten er fuldt udført af os, 

4.7.2. Levering af produkter eller serviceydelser, for hvilke prisen afhænger af udsving på det finansielle marked, som ligger uden for vores kontrol, og som kan forekomme inden for opsigelsesperioden, 

4.7.3. Levering af produkter, der er fremstillet i henhold til dine specifikationer eller tydeligt tilpasset, 

4.7.4. Levering af produkter, der kan forringes eller udløbe hurtigt, 

4.7.5. Levering af forseglede produkter, der ikke er egnede til returnering af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen, 

4.7.6. Levering af produkter, som efter levering efter deres art uadskilleligt blandes med andre varer, og 

4.7.7. Levering af forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglet computersoftware, hvor forseglingen er brudt efter leveringen. 

4.8. Hvis varernes værdi forringes med et beløb som følge af forbrugerens håndtering af varerne, ud over hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion, kan forhandleren opkræve dette beløb hos forbrugeren op til kontraktprisen. 

Med henblik på ovennævnte afsnit er håndteringen ud over det, der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion, især hvis den ligger ud over den form for håndtering, der med rimelighed kan tillades i en butik. 

4.9.   Bevisbyrden for udøvelsen af fortrydelsesretten i henhold til denne paragraf 4 påhviler dig. Medmindre andet er fastsat i denne paragraf 4, påtager du dig intet erstatningsansvar som følge af udøvelsen af fortrydelsesretten. 

 

HAR DU SPØRGSMÅL? Læs vores Ofte stillede spørgsmål, eller kontakt vores Kundeservice.