GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

 

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Følgende vilkår og betingelser gælder for ethvert online tilbud, salg og køb af produkter, tjenester og/eller digitalt indhold via websted(er), som aktuelt findes på https://store.acer.com/da-dk/ (samt efterfølgende websted(er), herefter kaldet webstedet).

1 DEFINITIONER

 

1.1 Følgende vilkår og udtryk har følgende betydninger:

 1. ”forbruger” betyder en fysisk person, som helt eller primært agerer med et formål, der ikke er indenfor vedkommendes fagområde, forretning, erhverv eller profession;
 2. ”dag” betyder kalenderdag;
 3. ”varigt medium” betyder et instrument, med hvilket du eller virksomheden kan opbevare oplysninger rettet personligt til dig eller virksomheden på en sådan måde, at de kan tilgås senere i et tidsrum, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;
 4. ”digitalt indhold” betyder data, der produceres og leveres digitalt, såsom computerprogrammer, applikationer, spil, musik, videoer eller tekst, som nævnes og beskrives på webstedet, og som tilvejebringes til dig i henhold til nærværende generelle vilkår og betingelser;
 5. ”produkt(er)” betyder computerhardware og relateret tilbehør, som nævnes og beskrives på webstedet, og som tilvejebringes til dig i henhold til nærværende generelle vilkår og betingelser;
 6. ”tjeneste(r)” betyder digitale tjenester og udvidet garanti, som nævnes og beskrives på webstedet, og som tilvejebringes til dig i henhold til nærværende generelle vilkår og betingelser.

 

2 IDENTITET

 

2.1 Produkter, tjenester og digitalt indhold, der sælges via webstedet, sælges til dig af CPYou B.V.

 (”virksomhed” eller ”os”).

 

Forhandlers kontaktoplysninger er følgende:

CPYou B.V.

Europalaan 89, 5232BC 's-Hertogenbosch

Moms: DK13209456

Handelskammer: 77405714 i 's-Hertogenbosch, Holland.

 

Klager skal sendes til:

CPYou c/o Asplex sp z.o.o

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw, Polen

Telefon: +45 78 74 57 95

E-mail: Kontaktsiden3 ANVENDELSESOMRÅDE

 

3.1 Nærværende generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra virksomheden og enhver kontrakt, som indgås mellem dig og virksomheden.4 BESTILLING OG KONTRAKTINDGÅELSE

 

4.1 Når du besøger webstedet, afgiver en bestilling eller sender e-mails til os, så kommunikerer du elektronisk med os. Af kontraktmæssige årsager giver du dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Denne betingelse påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder vedrørende elektronisk kommunikation.

 

4.2 Når du afgiver en ordre på webstedet, skal du acceptere at være bundet af nærværende generelle vilkår og betingelser. Du bekræfter, at du er fyldt 18 år og er myndig til at indgå aftaler efter dansk lovgivning. Du bekræfter, at de oplysninger, du giver i forbindelse med dit køb, herunder din fysiske adresse, e-mail-adresse og betalingsoplysninger, er fuldkomne og nøjagtige. Du erklærer, at du har tilladelse til at foretage en betaling eller igangsætte en betalingsproces via den betalingsmetode, som du har angivet i forbindelse med dit køb. Det kan være nødvendigt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver, før bekræftelse eller accept af en ordre eller gennemførelse af et køb. Du har mulighed for at gennemse din ordre og rette eventuelle indtastningsfejl, før du sender din ordre til os.

 

4.3 Din ordre udgør et juridisk bindende købstilbud på det valgte produkt, tjeneste og/eller digitalt indhold. Vi bekræfter modtagelsen af dit købstilbud på den e-mailadresse, som du oplyser til os. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Kvitteringen er ikke en bindende aftale. Vi forbeholder os retten til at acceptere eller afvise dit tilbud efter eget skøn. Dit tilbud er først accepteret af os, når vi har opkrævet betaling via den betalingsmetode, du har valgt. Du modtager en e-mail med bekræftelse af din ordre når vi har sendt produktet, og/eller tredjemand har påbegyndt levering af tjenesten til dig, og/eller digitalt indhold gøres tilgængeligt for download eller aktivering. Vi leverer udelukkende produkter og/eller tjenester til din adresse i Danmark, og vi leverer ikke produkter og/eller tjenester til andre lande.

 

4.4 Alle relevante salgsoplysninger udgør en integreret del af kontrakten og må ikke ændres, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

4.5 Udskudt betalingsmetode (kun business-to-business-salg (B2B)): Ved at vælge "Udskudt betalingsmetode" giver du os din tilladelse til at udføre en svindel- og kreditvurdering i forbindelse med din ordre. Det er nødvendigt, at du angiver oplysninger om din virksomhed, for at vi kan gennemføre en vurderingsproces og træffe en beslutning om, hvorvidt vi vil give dig kredit. Vi forbeholder og retten ret til at godkende eller afvise ordrer, hvor der er anmodet om "Udskudt betalingsmetode". Vi informerer dig om vores beslutning inden for en rimelig tid via de kontaktoplysninger, du har angivet ved betalingen. Din betaling skal være os i hænde inden den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen. Du anerkender og accepterer hermed udtrykkeligt på forhånd, at hvis du ikke betaler det skyldige beløb inden for den angivne frist, (i) kan vi med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel gøre krav på det skyldige beløb, og (ii) vi har ret til helt eller delvist at tildele (eller overføre) din gæld til vores kreditforsikringsselskab.

 

5 FORTRYDELSESRET

 

5.1 Ifølge gældende præceptivforbrugerlovgivning medmindre du ikke har fortrydelsesret jf. pkt. 5.7, har du 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med indgåelse af kontrakten uanset årsag og uden anden omkostning end oplyst her i pkt. 5. Fortrydelsesperioden udløber efter 14 dage fra:

a.  i tilfælde af kontrakt on en tjenesteydelse eller kontrakt vedrørende online digitalt indhold; dagen for kontraktens indgåelse;

 

b.  i tilfælde af salgskontrakt vedrørende produkter, den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, har fået produkterne i fysisk besiddelse, eller:           

       i. i tilfælde af flere forskellige produkter bestilt af dig i én ordre, men som leveres enkeltvis; dagen, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, undtagen fragtmanden, er kommet i fysisk besiddelse af det sidste produkt;

       ii tilfælde af en kontrakt vedrørende levering af et produkt bestående af flere partier eller varer; dagen, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, undtagen fragtmanden, er kommet i fysisk besiddelse af det sidste det parti eller den sidste vare;

       iii. i tilfælde af en kontrakt vedrørende regelmæssig levering af produkter over en bestemt tidsperiode; dagen, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, undtagen fragtmanden, er kommet i fysisk besiddelse af det første produkt.    

      

5.2 For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om dit ønske om at fortryde indgåelse af kontrakten ved en utvetydig erklæring. Du kan vælge at bruge vedlagte fortrydelsesformular, men det er ikke et krav. Erklæringen kan fremsendes med almindelig post til den adresse der er anført i pkt. 2.1 eller ved brug af vores kontaktsiden.  Så snart vi har modtaget din erklæring om fortrydelse, fremsender vi kvittering herfor på et varigt medium. For effektiv behandling af din anmodning om fortrydelse anbefaler vi, at du først kontakter vores callcenter på +45 78 74 57 95 for nærmere vejledning. Du skal udøve din fortrydelsesret inden fortrydelsesperiodens udløb, såfremt din erklæring om udøvelse af fortrydelsesretten sendes af dig før periodens udløb anses fortrydelsesretten for at være udøvet inden for fristen. Udøvelse af fortrydelsesretten medfører, at parternes forpligtelser ophører, hvad angår: a) udførelse af kontrakten eller b) indgåelse af kontrakten for så vidt, at du har gjort et tilbud gældende, som endnu ikke er bekræftet. Hvis du udøver din fortrydelsesret, vil eventuelle tillægskontrakter automatisk ophøre.

 

5.3 Hvis du fortryder indgåelse af kontrakten, refunderer vi hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at vi er blevet informeret om din beslutning om at fortryde indgåelse af kontrakten jf. pkt. 5.2 alle betalinger modtaget fra dig samt eventuelle udgifter til levering (undtagen tillægsomkostninger, hvis du udtrykkeligt har valgt en anden leveringstype end den billigste, som vi tilbyder som standard). Vi foretager tilbagebetaling med samme betalingsmåde, som du har brugt til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet og forudsat, at du ikke skal betale gebyr for tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde betalingen, indtil vi har modtaget produkterne, eller indtil du har dokumenteret, at du har returneret produkterne, afhængigt af hvad der sker først.

 

5.4 Du skal returnere produkterne til Asplex sp z.o.o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wroclaw, Polen eller aflevere dem til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os besked om, at du ønsker at fortryde indgåelse af kontrakten ifølge pkt. 5.2. Tidsfristen er overholdt, hvis du afsender produkterne inden udløb af perioden på 14 dage. Vi anbefaler, at du bruger en fragtmand med sporing og overvågning af leveringsstatus for de returnerede varer. For at gøre returneringen så effektiv som mulig er det en god idé at kontakte os på det angivne telefonnummer for at få oplyst et såkaldt RMA-nummer (RMA betyder Return Merchandize Authorization) inden returnering af produktet. Ved tilbagetræden fra en aftale om levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste skal du afholde dig fra at anvende det digitale indhold eller den digitale tjeneste og fra at stille det eller den til rådighed for tredjemand.

 

5.5 Du skal kun dække den direkte udgift ved returnering af produkter (standard leveringsudgift). Du er kun ansvarlig for en forringelse af produkternes værdi, som skyldes en anden håndtering af produktet end hvad, der er nødvendigt for at fastlægge produktets art, egenskaber og funktion.

 

5.6 Hvis du ønsker, at opfyldelse af (aftalen om) tjenesteydelser skal begynde i løbet af fortrydelsesperioden jf. pkt. 5.1(a), skal du udtrykkeligt anmode herom. Du skal acceptere, at din fortrydelsesret bortfalder, når (aftalen om) tjenesteydelsen er fuldt ud opfyldt. Hvis du gør din fortrydelsesret gældende efter denne anmodning, men før (aftalen om) tjenesteydelsen er opfyldt, er du ansvarlig for at dække vores eventuelle rimelige udgifter bestående af et beløb svarende til det leverede frem til det tidspunkt, hvor du informerer os om, at du gør din fortrydelsesret gældende, i forhold til hele kontraktens omfang. Det forholdsmæssige beløb, som du skal betale til os, beregnes på baggrund af den samlede pris, som fremgår af kontrakten.

 

5.7 I følgende situationer kan du ikke gøre din fortrydelsesret gældende:

 1. kontrakt om tjenesteydelse, efter at tjenesteydelsen er fuldt ud opfyldt, såfremt opfyldelse ikke sker mod betaling eller er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke, og du har accepteret, at din fortrydelsesret ophører, når vi har opfyldt kontrakten;
 2. levering af produkter eller tjenester, hvis pris afhænger af udsving på finansmarkedet, som vi ikke har kontrol over, og som kan ske i løbet af fortrydelsesperioden;
 3. levering af produkter, hvis indhold er fremstillet på dine specifikationer eller på anden måde skræddersyet til dig;
 4. levering af produkter, som må antages at blive forringet hurtigt, eller som har kort udløbsdato;
 5. levering af forseglede produkter, som ikke er egnede til at blive returneret på grund af sundhedsrisiko eller af hygiejniske årsager, og hvis forsegling er åbnet efter levering;
 6. levering af produkter, som efter leveringen som følge af deres art er uadskillelige, efter at de er blandet med andre varer;
 7. levering af computerprogrammer, applikationer, spil, musik, videoer eller tekst på forseglede, fysiske medier (cd, dvd, hukommelseskort osv.), hvis forsegling er åbnet efter levering, og
 8. Ifølge loven har du ikke ret til at teste digitalt indhold, som du har købt online, i opsigelsesperioden. Hvis du starter brugen af det digitale indhold i fortrydelsesperioden (for eksempel ved at aktivere et weblink eller en digital kode for at starte udførelse eller download af software), betyder det, at (i) du har givet dit forudgående udtrykkelige samtykke til at påbegynde brugen inden for fortrydelsesperioden, (ii) du har accepteret, at du dermed mister din fortrydelsesret, og (iii) du anerkender, at leverandøren har oplyst dig om din bekræftelse af dit forudgående udtrykkelige samtykke og accept.

 

5.8 Du har bevisbyrden for at have gjort fortrydelsesretten gældende i henhold til nærværende bestemmelse. Med undtagelse af bestemmelsen i nærværende pkt. 5 er du ikke ansvarlig som følge af at have udøvet fortrydelsesretten.

 

5.9 Pkt. 5.1 til 5.8 gælder kun, hvis du er forbruger.6 LEVERING OG UDFØRELSE

 

6.1 Medmindre andet er aftalt vedrørende leveringstidspunket, anses et produkt for leveret når:          

(i) et fysisk produkt er kommet i din besiddelse;            

(ii) et digitalt produkt, der ikke leveres på et fysisk medium, er stillet til rådighed eller gjort tilgængeligt for dig til download eller aktivering;                                                       

(iii) en digital tjeneste er gjort tilgængelig for dig til download eller aktivering;                                                                        

(iv) et produkt med digitale elementer er leveret, når det fysiske produkt er kommet i din besiddelse og de digitale elementer er stillet til rådighed eller gjort tilgængelige for dig til download eller aktivering.                                     

Levering sker hurtigst muligt og senest 30 dage efter kontraktens indgåelse. Digitale produkter og tjenester leveres som udgangspunkt uden unødig forsinkelse.        

 

6.2 Såfremt vi ikke har opfyldt vores forpligtelse til at levere produkterne/tjenesterne på det aftalte tidspunkt eller inden den tidsfrist, som fremgår af pkt. 6.1, kan du bede os foretage levering i løbet af en yderligere tidsperiode afhængigt af omstændighederne. Hvis vi ikke leverer produkterne/tjenesterne i løbet af den yderligere tidsperiode, har du ret til at annullere kontrakten.                              

Ovennævnte gælder ikke kontrakter vedrørende produkter/tjenester, hvor vi har afvist at levere produktet/tjenesten, eller hvis levering/tilrådighedsstillelse inden den aftalte leveringsperiode er afgørende under hensyntagen til alle omstændigheder vedrørende indgåelse af kontrakten, eller hvis du inden indgåelse af kontrakten informerer os om, at levering inden eller på en specifik dato er afgørende. I disse tilfælde kan du ved manglende levering på det aftalte tidspunkt eller inden for den tidsfrist, som fremgår af pkt. 6.1, straks annullere kontrakten.


Ovennævnte gælder ikke salgskontrakter, kontrakter om tjenesteydelser og/eller kontrakter vedrørende online digitalt indhold, hvor vi har afvist at levere produkter, starte på tilvejebringelse af tjenesteydelser og/eller gøre digitalt indhold tilgængeligt for dig til download eller aktivering, eller hvis levering, start eller tilvejebringelse inden den aftalte leveringsperiode er afgørende, mens der tages hensyn til alle omstændigheder vedrørende indgåelse af kontrakten, eller hvis du inden indgåelse af kontrakten informerer os om, at levering inden eller på en specifik dato er afgørende. I disse tilfælde, hvis vi ikke leverer produkter, tjenester og/eller digitalt indhold på det aftalte tidspunkt med dig eller inden den tidsfrist, som fremgår af pkt. 6.1, kan du bede om straks at annullere kontrakten.

 

6.3 Ved annullering af kontrakten ifølge pkt. 6.2 vil vi straks refundere ethvert beløb, der er betalt i forbindelse med kontrakten.

 

6.4 Udover annullering af kontrakten ifølge pkt. 6.2 kan du have ret til at gøre yderligere gældende ifølge den lokale lovgivning.

 

6.5 Hver ordre sendes på hverdage (mandag til fredag) undtagen helligdage i Polen. Hvis der er produkter i din indkøbskurv markeret med ”PreOrder” som status, så sendes hele din ordre ikke før, at alle varer er på lager. Du modtager en bekræftelse via e-mail med sporingsoplysninger den dag, hvor varerne sendes fra vores lager. Ved afgivelse af en ordre sker forsendelsen til den adresse, som du oplyser som forsendelsesadresse, forudsat at forsendelsesadressen er fuldstændig og opfylder forsendelsesbetingelserne angivet på webstedet. Alle forsendelser udføres af tredjemand som angivet på webstedet. Uanset pkt. 6.1 ovenfor er forsendelsesdatoer angivet på webstedet vejledende og er ikke bindende. Vi sender dig en e-mail ved afsendelse af dit produkt. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem pkt. 6.5 og en anden del af pkt. 6 skal den anden del gælde.

 

6.6 Du overtager ejerskabet til samt risikoen for tab af eller skade på produkter, når du eller tredjemand oplyst af dig og en anden end fragtmanden har taget fysisk besiddelse af produkterne.

Ejendomsforbehold: Uanset ovenstående ejer vi fortsat produkterne, indtil vi har modtaget fuld betaling. Du må ikke videresælge produkterne til tredjemand eller på anden måde bortskaffe produkterne, før fuld betaling er foretaget.

 

6.7 Vores normale forsendelsespriser afhænger af den samlede værdi og/eller størrelse og/eller vægten af de sendte varer i en samlet forsendelse samt af forsendelsesadressen. Prisen for eventuel hurtig levering er et tillæg til den normale forsendelsespris. Priser for normal og hurtig forsendelse fremgår af webstedet, før du afgiver din ordre.

 

 

7 SOFTWAREOPLYSNINGER

 

7.1 Brugen af software gives i licens til dig med forbehold af licensvilkårene i licensaftalen, som medfølger eller leveres med softwaren, uanset om det sker med forudgående installation af eller indlæsning i produktet, og det leveres til dig i løbet af download- eller aktiveringsprocessen eller i softwareinstallationen (”licensvilkår”). Du må ikke downloade eller aktivere, bruge eller installere softwaren, før du har læst og accepteret licensvilkårene. Denne betingelse ændrer ikke dine lovbestemte rettigheder vedrørende levering eller brug af softwaren.

 

7.2 Hvis du ikke er forbruger og undtagen i det omfang, det er skriftligt angivet af os, eller ifølge relevante licensvilkår, leveres softwaren ”som den er og forefindes” uden garanti, vilkår eller betingelser for så vidt angår kvalitet, anvendelsesformål, effektivitet eller overensstemmelse med beskrivelsen, og vi giver ingen form for garanti vedrørende softwareinstallation, konfiguration eller rettelser af fejl/defekt. Du skal læse licensvilkårene med henblik på at forstå dine rettigheder i forhold til producent, licensgiver eller leverandør af softwaren.

 

7.3 Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i licensvilkårene, må du ikke (a) demontere, dekompilere eller på anden måde rekonstruere softwareproduktet, produktnøglerne eller andre produktkomponenter eller på anden måde forsøge at lære kildekoden, strukturen, algoritmerne eller ideerne bag, (b) foretage en handling, der strider mod licensvilkårene, (c) kopiere eller på anden måde reproducere softwareprodukter, produktkomponenter eller materialer, (d) ændre, modificere, manipulere eller reducere indholdet af softwareprodukter, produktkomponenter eller materialer på nogen måde eller (e) indføre computervira eller anden ulovlig kode i softwareprodukter, materialer eller forhandlersystemer eller (f) sammenkæde eller samle salget af softwareprodukter eller produktkomponenter med uautoriserede tredjepartsprodukter, der skaber risiko for forvirring med hensyn til kilden eller oprindelsen af softwareproduktet, uden forudgående skriftlig godkendelse fra leverandøren. 

 

 

8 PRISER OG BETALING

 

8.1 De priser, som vises på webstedet, udgør den samlede pris i den relevante valuta for det land, som du har valgt, inklusiv moms. Hvis produkterne og/eller tjenesteydelserne er af en sådan art, at deres pris ikke med rimelighed kan beregnes forinden, så fremgår det af webstedet, hvordan prisen i givet fald beregnes samt eventuel yderligere udgift til fragt, levering eller forsendelse og eventuelle øvrige udgifter eller, såfremt disse udgifter ikke med rimelighed kan beregnes forinden, det faktum, at der kan opkræves yderligere udgifter.

 

 

9 GARANTI OG KLAGE

 

9.1 Du kan være dækket af en erhvervsgaranti, som følger med produktet eller tjenesteydelsen fra producenten, og du skal i så fald læse den relevante dokumentation, som følger med produktet eller tjenesteydelsen i denne forbindelse. Hvis du oplever et problem med produktet eller tjenesteydelsen, som du har købt, så kontakt os via vores kontaktside, eller ring til vores tekniske callcenter +45 78 74 57 95.

 

9.2 FOR SÅ VIDT AT DET IKKE ER FORBUDT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER VIRKSOMHEDEN SIG ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI VEDRØRENDE KVALITET ELLER ANVENDELSESFORMÅL ELLER -BETINGELSER, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER VIRKSOMHEDEN ANSVARLIG FOR TAB AF DATA, INDTÆGT ELLER OVERSKUD ELLER FOR EVENTUEL SÆRLIG, INDIREKTE, FØLGESKADE, TILFÆLDIG SKADE ELLER PØNALERSTATNING, TAB AF FORRETNING OG OMDØMME, UANSET ÅRSAGEN, SOM FØLGE AF ELLER VEDRØRENDE BRUG AF ELLER MANGLENDE ANVENDELIGHED AF PRODUKT ELLER TJENESTE, SELVOM VIRKSOMHEDEN ER ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SKADESERSTATNING. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN VIRKSOMHEDENS ERSTATNINGSANSVAR UDGØRE MERE END DET, SOM DU HAR BETALT FOR PRODUKTET ELLER TJENESTEYDELSEN. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER VIRKSOMHEDEN ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE PÅ EVENTUEL FORRETNING, HANDEL, ERHVERV ELLER PROFESSION, SOM DU ELLER EN ANDEN PERSON UDFØRER MED BRUG AF PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, DER KØBES PÅ DISSE VILKÅR.


I visse jurisdiktioner accepteres udelukkelse eller begrænsning af indirekte garanti eller tilfældig skade eller følgeskade ikke, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder eventuelt ikke for dig. Desuden er der intet i nærværende generelle vilkår og betingelser, som foregiver at udelukke et ansvar som følge af grov uagtsomhed eller bevidst forsømmelse hos virksomheden, vedkommendes ledelse eller medarbejdere.

 

9.3 Hvis du er forbruger: bestemmelserne ifølge nærværende pkt. 9 gælder som en tilføjelse og begrænser ikke dine lovbestemte rettigheder og beføjelser, som du kan gøre gældende ifølge den relevante forbrugerlovgivning, f.eks. i forhold til en klage som beskrevet nedenfor. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende pkt. 9 og gældende forbrugerlovgivning er dine lovbestemte rettigheder ifølge gældende forbrugerlovgivning fortsat gældende. Købelovens mangelsregler finder tilsvarende anvendelse. 

 

 

10 ANSVAR

 

10.1 Medmindre andet fremgår af nærværende generelle vilkår og betingelser, har vi intet ansvar eller erstatningsansvar (for skade eller andet) i forbindelse med nærværende generelle vilkår og betingelser samt alle øvrige ordrer, produkter, tjenester eller køb med undtagelse af a) erstatningsansvar som følge af vores egen eller vores repræsentanters eller agenters bevidste eller groft uagtsomme adfærd, b) for dødsfald eller personskade eller tingskade forårsaget af vores defekte produkter og/eller tjenester, c) for dødsfald eller personskade forårsaget af vores egen eller vores repræsentanters eller agenters uagtsomhed, eller d) i det omfang, at vores erstatningsansvar ikke gyldigt kan udelukkes ifølge gældende lov.

 

10.2 Hvis du er forbruger, med forbehold af pkt. 9, er vi kun erstatningsansvarlige for tab, som udgør en naturlig, forudsigelig konsekvens af vores eventuelle misligholdelse af nærværende generelle vilkår og betingelser, og vi er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlige for tab af data eller speciel, indirekte skade, følgeskade eller pønalerstatning. Hvis du bruger produkterne til et erhvervsmæssigt, forretningsmæssigt formål eller til videresalg, er vi ikke erstatningsansvarlige i forhold til dig for eventuelt tab af overskud, tab af forretning, driftsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder. Førnævnte begrænser ikke dine lovsikrede rettigheder og gælder kun i det omfang, at det tillades ifølge gældende lov.

 

 

11 PERSONOPLYSNINGER, PRIVATLIVSBESKYTTELSE OG EKSPORTBESTEMMELSER

 

11.1 Vi overholder alle databeskyttelseslove og anvender kun data, som kan bruges til at identificere dig (”person oplysninger”), som beskrevet i vores privatlivspolitik.

 

11.2 Produkter eller digitalt indhold, som kan omfatte teknologi og software, er underlagt EU’s eksportbestemmelser samt loven i det land, hvor levering eller brug sker. Du accepterer at overholde disse love. Ifølge disse love kan produkt(er) eller digitalt indhold ikke sælges, lejes eller overdrages til eller anvendes af undtagede lande, undtagede slutbrugere eller til et undtaget brugsformål.

 

 

12 OVERDRAGELSE

 

12.1 Den kontrakt, som indgås ifølge nærværende generelle vilkår og betingelser, er med dig personligt, og du må ikke overdrage eller overføre den til en anden person uden virksomhedens forudgående skriftlige samtykke. Virksomheden har ret til at overdrage kontrakten helt eller delvist til en anden virksomhed eller en anden enhed af forretningsmæssige årsager, og du skal forinden samarbejde med henblik på overdragelsen, dog forudsat at hvis du ikke kan acceptere overdragelsen, så har du ret til at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning. Virksomheden må ikke foretage overdragelse, hvis det negativt kan påvirke dine rettigheder som forbruger.

 

 

13 GÆLDENDE LOV OG ENEKOMPETENCE

 

13.1 Hvis du er forbruger: uanset modstridende oplysninger i gældende brugsvilkår er nærværende generelle vilkår og betingelser og dit køb underlagt de danske love uden hensynstagen til lovkonfliktreglerne. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. En tvist som følge af eller i forbindelse med gældende brugsvilkår, nærværende generelle vilkår og betingelser eller dit køb kan af forbrugeren indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, http://naevneneshus.dk/. Virksomheden skal bidrage til tvistforhandlingerne og følge anbefalingerne fra Center for Klageløsning.

 

Postadresse:

Toldboden 2
8800 Viborg

 

Vi henviser til EU-Kommissionens websted for en alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med online forbrugerkøb http://ec.europa.eu/odr.

 

En tvist kan desuden indbringes for den kompetente domstol i Danmark.

 

13.2 Hvis du ikke er forbruger: uanset modstridende oplysninger i gældende brugsvilkår er nærværende generelle vilkår og betingelser og dit køb underlagt hollandsk ret, uden hensynstagen til lovvalgsreglerne. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. En tvist som følge af eller i forbindelse med gældende brugsvilkår, nærværende generelle vilkår og betingelser eller dit køb kan indbringes for den kompetente domstol med enekompetence i Holland.

 

13.3 De rettigheder, som du har ifølge nærværende generelle vilkår og betingelser, gælder som et tillæg og begrænser ikke dine lovbestemte rettigheder og retsmidler, som du kan gøre gældende ifølge den relevante forbrugerlovgivning. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende generelle vilkår og betingelser og gældende forbrugerkøbslov er dine lovbestemte rettigheder ifølge gældende forbrugerlovgivning fortsat gældende.

 

 

14 YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

14.1 En klage vedrørende vores tjenester kan sendes til:

CPYou c/o Asplex sp z.o.o

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Polen

 

14.2 Vi overholder alle gældende miljø- og affaldsbehandlingslove. Yderligere oplysninger fremgår af bilaget om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
BILAG

Fortrydelsesformular

Udfyld og returner formularen, hvis du ønsker at fortryde indgåelse af kontrakten

 

Til:

CPYou c/o Asplex sp z.o.o

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Polen

Undertegnede (*) bekræfter hermed, at undertegnede (*) hermed fortryder indgåelse af min/vores (*) salgskontrakt for følgende produkter:

Varenummer

Beskrivelse

Antal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Ordrenummer (hvis relevant):

 

 

 

Dit navn:

Din adresse:

 

 

 

Dato:

Din underskrift (kun hvis formularen udfyldes på papir):

 

 

(*) Udfyldes hvis relevant.

 

Bilag til generelle vilkår og betingelser

Danmark

 

Følgende bilag udgør en del af de generelle vilkår og betingelser, som gælder for alle online tilbud, salg og køb via websted(erne), som aktuelt findes på https://store.acer.com/da-dk/ (samt efterfølgende websted(er), herefter kaldet webstedet).

 

1 Definitioner


1.1 Følgende ord og udtryk defineres som følger:

1.  WEEE-direktivet: betyder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr;

2.  WEEE eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr: betyder affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, der i artikel 3(1)(e) er defineret som ”elektrisk eller elektronisk udstyr, der i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF er affald, herunder alle komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer, som indgår i produktet på bortskaffelsestidspunktet”;

3.  WEEE fra private husholdninger: betyder affald af elektrisk eller elektronisk udstyr fra private husholdninger, der i artikel 3(1)(h) i WEEE-direktivet er defineret som ”WEEE, der hidrører fra private husholdninger, og WEEE, der hidrører fra handel, industri, institutioner og andre kilder, som på grund af dets art og mængde kan sidestilles med WEEE fra private husholdninger. Affald fra EEE, der sandsynligvis kan anvendes af både private husholdninger og andre brugere end private husholdninger, betragtes i alle tilfælde som WEEE fra private husholdninger. De andre WEEE er kvalificeret som professionelle WEEE”;

4.  EEE eller elektrisk og elektronisk udstyr: betyder elektrisk eller elektronisk udstyr, der i artikel 3(1)(a) i WEEE-direktivet er defineret som ”udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller et elektromagnetisk felt for at kunne fungere korrekt, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1.000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1.500 volt for jævnstrøms vedkommende”;

5.  Producent: betyder enhver fysisk eller juridisk person, som defineret i artikel 3(1)(f) i WEEE-direktivet, som:

(i) er etableret i en medlemsstat, og som fremstiller EEE under eget navn eller varemærke eller får EEE udformet eller fremstillet, og som markedsfører dette under eget navn eller varemærke på den pågældende medlemsstats område;

(ii) er etableret i en medlemsstat, og på den pågældende medlemsstats område under eget navn eller varemærke videreforhandler udstyr fremstillet af andre leverandører. Dog betragtes en videreforhandler ikke som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. nr. (i);

(iii) er etableret i en medlemsstat, og i den pågældende medlemsstat i erhvervsøjemed bringer EEE fra et tredjeland eller fra en anden medlemsstat i omsætning, eller

(iv) sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikation direkte til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en medlemsstat og er etableret i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

6.  Distributør: betyder enhver fysisk eller juridisk person, der i artikel 3(1)(g) i WEEE-direktivet er defineret som: ”enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, der gør EEE tilgængeligt på markedet”.

 

2 Oplysningskravets omfang

2.1 Følgende oplysninger gælder for EEE som følger:

 

 • a. fra 13. august 2012 til 14. august 2018 for EEE omfattet af kategorierne nævnt i bilag I til WEEE-direktivet med forbehold af bilag II til WEEE-direktivet, som indeholder en vejledende liste med EEE omfattet af kategorierne nævnt i bilag, som omfatter følgende produktkategorier:
 • Store husholdningsapparater
 • Små husholdningsapparater
 • IT- og telekommunikationsudstyr
 • Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler
 • Belysningsudstyr
 • Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)
 • Legetøj samt fritids- og sportsudstyr
 • Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)
 • Overvågnings- og reguleringsinstrumenter
 • Automatiske dispensere

     fra 15. august 2018 for alle EEE, som ikke er en undtagelse ifølge artikel 2(3) i WEEE-direktivet.3 Oplysninger til brugeren af EEE

 Brugere af EEE fra private husholdninger kan bede om oplysninger vedrørende:

 • kravet om, at WEEE ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, og at alt WEEE skal indsamles særskilt;
 • de returnerings- og indsamlingsordninger, der står til rådighed for forbrugeren, for derved at fremme koordinering af oplysninger om de tilgængelige indsamlingssteder, uanset hvilke producenter eller andre aktører der har opstillet dem;
 • forbrugerens rolle i forbindelse med at bidrage til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af WEEE;
 • de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af tilstedeværelsen af farlige stoffer i EEE;
 • dette piktogram og dets betydning: