Fortrolighedspolitik

 

Privatlivspolitik for e-handelsaktiviteter

 

CPYou B.V. (med hjemstedsadresse på Europalaan 89, 5232BC 's-Hertogenbosch, Holland) (”CPYou”), Acer Europe SA (med hjemstedsadresse på Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Schweiz) og Acer Inc. (hvis adresse er 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221) (herefter benævnt ”vi” eller ”os”) ønsker at beskytte dine personoplysninger, når du browser, interagerer eller foretager køb via webstedet https://store.acer.com/da-dk (herefter benævnt ”webstedet”). Du kan kontakte os på e-mail privacy.officer@acer.com og på telefon +45 78 74 57.

 

Formålet med denne privatlivspolitik er at give dig præcise oplysninger om, hvordan vi bruger, videregiver, opbevarer, samkører, sammenstiller, tilintetgør, sletter, tilpasser, formidler eller tilgængeliggør (herefter benævnt ”behandler”) dine personoplysninger.

 

De dataansvarlige

CPYou er sammen med Acer Europe SA og Acer Inc. fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med Acers e-handelsaktiviteter.

Du kan betragte CPYou som din primære kontakt vedrørende spørgsmål, bekymringer eller udøvelse af dine rettigheder, hvad angår behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Acer’s e-handelsaktiviteter.

 

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Vi modtager de personoplysninger, som du deler med os. Vi anmoder om personoplysninger, når du foretager et køb på vores websted, opretter en konto hos os eller tilmelder dig nyheder om specielle tilbud, begivenheder og produktopdateringer.

Vi kan også modtage dine personoplysninger fra Acer Inc., som du har registreret et Acer-id hos (privatlivspolitik), eller fra tredjemand som f.eks. fra den virksomhed, hvor du er ansat, eller som du repræsenterer, via offentlige registre eller myndigheder.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvilket juridisk grundlag anvender vi til behandling af dine personoplysninger, og hvad er formålet?

De personoplysninger, vi behandler om dig, omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse, e-mailadresse, fakturerings- og købsdata og, hvis relevant, CVR-nummer, virksomhedsnavn og -identifikation (f.eks. momsnummer).

Hvad angår købstransaktioner og opfyldelse af en forpligtelse som følge af en indgået kontrakt, skal du afgive visse oplysninger vedrørende dit kreditkort (nummer, navn på kortholder, udløbsdato, korttype, CVC/CVV) til betalingsformidleren. behandling af alle oplysninger, som deles med betalingsformidleren, sker i henhold til vedkommendes privatlivspolitik, som er tilgængelig på linksene angivet nedenfor.

 

Behandling af personoplysninger er baseret på følgende retsgrundlag og sker med følgende formål:

 • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse og udførelse af en kontrakt:
 • Til indgåelse, opfyldelse og udførelse af en kontrakt i forbindelse med salg af Acer-produkter;
 • Til anvisninger til og kommunikation med tredjemand i forbindelse med levering af Acer-produkter og -tjenester samt speditører, eksterne softwareudbydere og betalingsformidlere;
 • Til forbruger- og købsadministrationsformål, til at registrere og administrere dine produkter, returnering af varer, ordrer og status på returnerede varer.

 

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (samt vores forpligtelser ifølge gældende skattelov, vores lovpligtige administrationsforpligtelse og vores forpligtelse til at samarbejde med tilsynsmyndighederne):
 • Til økonomiske formål og kundeadministrationsformål (køb, fakturering, overvågning og inddrivelse af forfaldne betalinger);
 • For at overholde retlige forpligtelser (administration, kend din kunde (KYC) og skat).

 

 • Behandlingen er nødvendig i forhold til vores legitime (forretningsmæssige) interesser:
  • For at oprette, registrere og administrere din(e) (Acer)-konto(-konti);
  • For at besvare henvendelser eller hjælpe dig, give dig oplysninger, produkter eller tjenester, som du anmoder om;
  • For at analysere og forbedre vores tjenester, produkter, webbutik og den tilhørende kvalitet;
  • For at behandle klager, tvister og (rets)sager vedrørende vores websted, købte produkter og tjenester og sikre vores juridiske interesser i den forbindelse;
  • For at administrere vores websted og forhindre eller registrere bedrageri eller misbrug og beskytte vores aktiver, virksomhed og personale;
  • I forbindelse med eventuel selskabstransaktion eller -fusion.

 

 • Behandlingen er baseret på dit samtykke:
  • For at behandle information om dine forbrugerpræferencer og -vaner;
  • Til direkte markedsføring og profilering;
  • For at sende dig en påmindelse via e-mail, hvis du forlader indkøbskurven.

For at behandle dit navn og dine kontaktoplysninger, forbrugerpræferencer og -vaner til markedsføringsformål beder vi om dit samtykke. Hvis det kræves af gældende lov, sender vi dig kun direkte kommunikation i overensstemmelse med dit udtrykkelige samtykke. Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

De personoplysninger, som vi anmoder om, er nødvendige for at indgå og/eller opfylde vores aftale med dig. Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som vi anmoder om, kan vi måske ikke levere de ønskede produkter eller tjenester.

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Det er kun behørigt autoriserede personer i vores organisation eller personer, som arbejder for os, der har adgang til dine personoplysninger alene i nødvendigt omfang og til ovennævnte formål.

I forbindelse med ovennævnte formål kan vi dog dele dine personoplysninger med tredjeparter, herunder de tjenesteudbydere, som vi anvender til at levere og sikre vores websted, til opfyldelse af vores aftaler med dig eller din virksomhed. Det omfatter IT-tjenesteudbydere, IT-udviklere og tjenesteudbydere, som vi anvender med henblik på ordrebehandling og fakturering, til levering af vores produkter, til vedligeholdelse og reparationsarbejde og til betalingsformidling.

Vi kan også dele dine data med Acer Inc., hvis du foretager køb med dit Acer-id, eller hvis du logger på vores websted med dit Acer-id (privatlivspolitik).

Endvidere kan vi give dine personoplysninger til vores rådgivere (skatterådgivere, juridiske rådgivere, advokater, bogholdere og revisorer), banker, partnere, forsikringsgivere, tilknyttede virksomheder, retssuccessorer og markedsføringsvirksomheder, IT-tjenesteudbydere, for så vidt det er nødvendigt, og kun såfremt det tillades ifølge gældende lov.

Følgende virksomheder modtager oplysninger som selvstændig dataansvarlig. Du kan få yderligere oplysninger om disse virksomheder, og hvordan de behandler dine personoplysninger, hos virksomhederne og i deres privatlivspolitikker nedenfor:

Vi kan dele dine personoplysninger med andre virksomheder, som kan kontakte dig om deres produkter/tjenester, som kan interessere dig, hvis du har givet samtykke til det.

Dine oplysninger kan videregives til tredjeparter, hvis vi er forpligtet hertil , eksempelvis som svar på en henvendelse fra offentlige myndigheder eller tilsynsmyndigheder eller i forbindelse med potentielle retssager. CPYou er ikke ansvarlig for myndigheders behandling af dine oplysninger. Vi kan desuden bruge dine oplysninger til at opfylde loven eller forsvare os i forhold til krav gjort gældende under sådanne love eller efter behov gøre CPYou’s legitime forretningsinteresser og -behov gældende, således at der tages specifikt hensyn til at sikre dine rettigheder, og at brugen af dine personoplysninger er rimelig, lovlig og proportional.

Hvis vi fusionerer med eller overtages af en anden virksomhed (eller hvis vi går i forhandlinger derom), kan vi dele dine oplysninger med den pågældende virksomhed og dens rådgivere, men i så fald sørger vi for, at der træffes foranstaltninger til fortsat at sikre dine rettigheder vedrørende dine oplysninger.

Specifikke behandlingsaktiviteter i forhold til vores websted

Når du besøger vores websted, indsamler vi automatisk oplysninger fra din enhed, og transmissionen sker direkte via internettets kommunikationsprotokoller. Oplysningerne indsamles ikke med henblik på at blive knyttet sammen med specifikke personer, men arten af oplysningerne kan grundet deres behandling og tilknytning med tredjeparts data identificere brugere. Datakategorien omfatter IP-adresser eller domænenavne på computere, der anvendes af de brugere, som tilgår webstedet, URI (Uniform Resource Identifier) for ressourceanmodninger, anmodningstidspunkt, anvendt metode til at sende serveranmodningen og øvrige parametre vedrørende den besøgendes styresystem og computermiljø.

Vores websted kan anvende en tjeneste til at registrere musens klik og bevægelser, rulning på sider og den tekst, der indtastes på webstedets formularer. De oplysninger, som indsamles af denne tjeneste, anvendes til at forbedre webstedets brugervenlighed. De indsamlede oplysninger gemmes og anvendes til aggregeret og statistisk rapportering og deles ikke med tredjemand.

Vi kan knytte personoplysninger, som du afgiver på vores websted, sammen med andre personoplysninger om dig, som CPYou måtte modtage på anden vis, eksempelvis personoplysninger, som indsamles i din interaktion med sociale medier, tredjeparts apps eller tilsvarende teknologi.

Webstedet gemmer desuden cookies med henblik på oplevelsen af webstedet. Yderligere oplysninger fremgår af vores cookie-politik. Vi gør opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke givet i den forbindelse tilbage, kan du muligvis ikke anvende alle funktioner på webstedet eller online tjenester.

Overførsel af dine personoplysninger

Eftersom CPYou er en del af Acer Group, som er en virksomhed med globale aktiviteter, kan dine personoplysninger overføres til et andet land end der, hvor de indsamles, og de kan deles både internt og med tredjeparter i andre jurisdiktioner samt uden for den Europæiske Union. I det tilfælde træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes tilstrækkeligt ifølge gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan altid bede om en kopi af de foranstaltninger, som gælder for overførsel af dine personoplysninger, via kontaktmulighederne nævnt nedenfor.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger gemmes ikke længere end nødvendigt, for så vidt angår det formål, som vi indsamler dem til. Det er kun, hvis vi har en retlig forpligtelse, eller hvis det er nødvendigt for at forsvare vores interesser i forhold til en retssag (f.eks. i tilfælde af en tvist), at vi gemmer personoplysninger i længere tid.

Personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med køb, som du foretager, gemmes så længe, at de aftaler, vi indgår med dig, er gældende og efter deres ophør ifølge gældende lovpligtige opbevaringsperioder.

Vi gemmer kun dine personoplysninger i længere tid, hvis vi har en retlig forpligtelse til det (f.eks. som følge af lovbestemt administration, opbevaring eller skattemæssig forpligtelse), eller hvis det er nødvendigt for at forsvare vores interesser i en retssag.

Du kan få yderligere oplysninger om den specifikke opbevaringsperiode, som gælder for dine personoplysninger, via kontaktmulighederne nævnt nedenfor.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Acer anvender kommercielt relevante sikkerhedsteknologier, som er standard i branchen. Acer har implementeret og anvender løbende relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på sikkerheden, integriteten og fortroligheden af kundeoplysninger og personoplysninger samt for at beskytte mod uautoriseret og ulovlig videregivelse eller forvanskning af eller adgang til personoplysninger.

Desuden er det vores mål, at dine personoplysninger altid er korrekte og aktuelle. Af denne årsag anmoder vi dig orientere os om ændringer i dine personoplysninger (herunder adresseændring).

Retningslinjer for børn

CPYou indsamler IKKE bevidst online kontaktinformation fra børn eller mindreårige (defineres ifølge lokale krav), og hvis vi bliver bekendt med at have personoplysninger om et barn eller en mindreårig, så sletter vi oplysningerne i vores systemer. CPYou anbefaler, at forældre eller værger (herunder anden retlig fuldmagtshaver) sammen med barnet deltager i dets aktiviteter online. Børn eller mindreårige må KUN bruge vores online salgstransaktionstjeneste med en forælders eller værges samtykke, eller hvis det tillades ifølge gældende lov. Som barn eller mindreårig skal du have lov af dine forældre eller din værge til at foretage visse transaktioner på webstedet.

Dine rettigheder

Under visse omstændigheder har du ret til:

-           at få (yderligere) information om dine personoplysninger;

-           adgang til dine personoplysninger;

-           at berigtige dine personoplysninger;

-           til enhver tid at trække dit samtykke tilbage (hvis relevant);

-           at slette dine personoplysninger (”retten til at blive glemt”);

-           begrænset behandling af dine personoplysninger;

-           indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger;

-           at modtage dine personoplysninger i et struktureret, standardiseret og maskinlæsbart format og til (at få) sendt dine personoplysninger til anden virksomhed.

Endelig har du ret til at klage hos tilsynsmyndighederne, navnlig i det medlemsland, hvor du har fast adresse, arbejde eller der, hvor en formodet overtrædelse vedrørende behandlingen af dine personoplysninger er sket.

 

Fravalg vedrørende brug af dine personoplysninger

Du kan når som helst foretage et fravalg vedrørende brugen af dine personoplysninger i vores database og til markedsføringsformål ved at kontakte os som angivet nedenfor. Vi fjerner dine personoplysninger i vores database(r) så hurtigt, at det er praktisk muligt. Til markedsførings- og kommunikationsformål kan du også foretage et fravalg og foretage afmelding ifølge beskrivelsen i nyhedsbrevet.

Forbundne websteder

For andre websteder med forbindelse til/fra vores websted kan der gælde en anden politik. CPYou deler ingen personoplysninger, som indsamles med disse websteder, og er ikke ansvarlig for oplysninger eller indhold på disse websteder. Vi opfordrer dig til at gennemgå webstedernes privatlivspolitik for yderligere oplysninger. CPYou hverken indestår for eller understøtter information eller politik fra et websted, som ikke kontrolleres af CPYou.

Ændringer af vores privatlivspolitik

Nærværende privatlivspolitik udgives på flere sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse i nærværende privatlivspolitik på engelsk og et andet sprog er den engelske version gældende. Vilkårene i nærværende privatlivspolitik gælder for brugen og oplysninger, som indsamles, mens den er gældende. CPYou forbeholder sig ret til at foretage ændringer af nærværende privatlivspolitik når som helst, og vi opfordrer dig til løbende at læse opdateringerne på vores websted. Ændringer af nærværende privatlivspolitik gælder fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres på vores websted.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller kommentarer til nærværende privatlivspolitik eller vores websted, eller hvis du ønsker at anvende dine rettigheder som den registrerede, bedes du kontakte vores såkaldte Privacy Office på: privacy.officer@acer.com. For at vi kan hjælpe dig med det samme, bedes du kontakte os på engelsk og oplyse, hvilket land du kontakter os fra, samt en beskrivelse af produktets mærke og model (hvis relevant).