ALMINNELIGE VILKÅR

 

ALMINNELIGE VILKÅR

 

Følgende vilkår gjelder for alle nettilbud, -salg og -kjøp av produkter, tjenester og/eller digitalt innhold på nettsted(er) som nå er å finne på https://store.acer.com/no-no/ (samt ethvert nettsted som måtte etterfølge denne siden,  «nettstedet»).

 

1 DEFINISJONER

1.1 Følgende begrep og uttrykk skal ha følgende betydninger:

 1. «forbruker» betyr enhver fysisk person som opptrer for formål som helt eller hovedsakelig faller utenfor vedkommendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet,
 2. «dag» betyr kalenderdag,
 3. «varig medium» betyr enhver innretning som gjør det mulig for deg eller forhandleren å lagre informasjon som er rettet personlig til vedkommende på en måte som tillater fremtidig søk i et tidsrom tilpasset formålet med informasjonen, og som gir mulighet til uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen,
 4. «digitalt innhold» betyr data som blir framstilt og levert i digital form, for eksempel dataprogrammer, applikasjoner, spill, musikk, videoer eller tekster, og som er oppført og beskrevet på nettstedet, og som tilbys deg i henhold til disse alminnelige vilkårene,
 5. «produkt(er)» betyr maskinvaren og tilknyttede tilbehør som er oppført og beskrevet på nettstedet, og som tilbys deg i henhold til disse alminnelige vilkårene,
 6. «tjeneste(r)» betyr de digitale tjenestene og utvidede garantiene, som er oppført og beskrevet på nettstedet, og som tilbys deg i henhold til disse alminnelige vilkårene.

 

2 IDENTITET

2.1 Produkter, tjenester og digitalt innhold som selges på nettstedet, selges av CPYou B.V.

 («forhandler» eller «oss»).

Forhandlerens kontaktopplysninger er:

CPYou B.V.

Europalaan 89, 5232BC 's-Hertogenbosch

MVA: NO927885816MVA

Handelskammer: 77405714 in 's-Hertogenbosch, Nederland.

 

For klager kan du ta kontakt med:

CPYou c/o Asplex sp z.o.o

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw, Polen

Telefonnummer: +47 37 71 56 45

E-postadresse: Kontaktsiden3 VIRKEOMRÅDE

3.1 Disse alminnelige vilkårene gjelder for alle tilbud som gis av forhandleren og alle avtaler som inngås mellom forhandleren og deg.4 BESTILLING OG ORDRE

4.1 Når du besøker nettstedet, foretar en bestilling eller sender oss e-poster, kommuniserer du med oss elektronisk. For kontraktsmessige formål samtykker du i å motta elektronisk kommunikasjon fra oss og at alle varsler, informasjon og annen kommunikasjon som vi meddeler deg elektronisk, oppfyller alle juridiske krav til skriftlig kommunikasjon. Dette vilkåret påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon.

4.2 Hvis du foretar en bestilling på nettstedet, må du akseptere disse alminnelige vilkårene, og du må være atten (18) år eller eldre og ha rett til å bruke betalingsmetoden du har valgt. Det kan hende at du må verifisere informasjonen du har oppgitt, før en bestilling eller et kjøp kan bekreftes eller aksepteres. Du vil få mulighet til å gå gjennom bestillingen og rette eventuelle feil, før du sender bestillingen til oss.

4.3 Bestillingen utgjør et tilbud til oss om å kjøpe et produkt, en tjeneste og/eller digitalt innhold, og vi vil bekrefte mottak av tilbudet på den e-postadressen du oppgir til oss. Ingen belastning av kredittkortet ditt eller ethvert annet betalingsinstrument av forhandleren eller noen som handler på dennes vegne utgjør en aksept av ditt tilbud. Vi forbeholder oss retten til å akseptere eller avvise tilbudet etter eget skjønn. Vær oppmerksom på at vi bare leverer produkter og/eller tjenester til adressen din i Norge, og at vi ikke leverer produkter og/eller tjenester til andre land. Bestillingen din godtas av oss når vi sender en e-postbekreftelse til deg om at vi har sendt produktet, og/eller en tredjeparts tjenesteleverandør har begynt å levere tjenesten til deg, og/eller digitalt innhold blir gjort tilgjengelig for nedlasting eller aktivering. Vi vil informere deg per e-post hvis et produkt, en tjeneste og/eller et digitalt innhold du har bestilt, ikke er tilgjengelig, eller hvis vi ikke kan sende et produkt, levere tjenesten og/eller det digitale innholdet innenfor de estimerte leveringsdatoene.

4.4 All relevant salgsinformasjon skal utgjøre en integrert del av avtalen og skal ikke endres med mindre vi uttrykkelig har avtalt noe annet.

4.5 Utsatt betalingsmetode (kun B2B-salg): Ved å velge «utsatt betalingsmetode» gir du oss tillatelse til å utføre en svindel- og kredittvurdering i forbindelse med bestillingen din. Det er nødvendig at du oppgir bedriftens informasjon for at vi skal kunne utføre underskrivningsprosessen og komme til en beslutning om vi er villige til å selge til deg på kreditt. Vi skal ha frihet til å godkjenne eller avvise enhver bestilling som er forespurt på «utsatt betalingsmetode». Vi vil kommunisere beslutningen vår til deg innen rimelig tid gjennom kontaktopplysningene du oppgir i kassen. Betalingen må være mottatt innen forfallsdatoen som er angitt på fakturaen. Du erkjenner og godtar herved uttrykkelig på forhånd at hvis du ikke betaler skyldte beløp innen den angitte fristen, (i) skal beløpet som skyldes, umiddelbart bli krevd uten ytterligere varsel eller krav, og (ii) skal vi ha rett til å tildele (eller overføre) dine forpliktelser helt eller delvis til kredittforsikringsselskapet vårt.

 

5 ANGRERETT

5.1 I henhold til gjeldende obligatorisk forbrukerlovgivning, bortsett fra i de tilfeller du ikke har angrerett etter punkt 5.7, har du en periode på 14 dager til å heve avtalen, uten å oppgi grunn og uten å pådra deg andre kostnader enn de som er angitt i dette punkt 5. Angreretten utløper 14 dager etter:

 1. ved tjenesteavtaler eller avtaler om digitalt innhold på nettet, den dagen avtalen inngås,
 2. ved salgsavtaler for produkter, den dagen du eller en tredjepart oppnevnt av deg og som ikke er transportøren, fysisk mottar produktene, eller:

  i. ved én bestilling som omfatter flere produkter og disse leveres separat, den dagen du eller en tredjepart oppnevnt av deg og som ikke er transportøren, fysisk mottar det siste produktet,
  ii. ved en avtale om levering av et produkt som består av flere partier eller deler, den dagen du eller en tredjepart oppnevnt av deg og som ikke er transportøren, fysisk mottar det siste partiet eller den siste delen,
  iii. ved en avtale om regelmessig levering av produkter i løpet av en definert tidsperiode, den dagen du eller en tredjepart oppnevnt av deg og som ikke er transportøren, fysisk mottar det første produktet.

5.2 For å gjøre angreretten gjeldende må du gi melding til oss om beslutningen om å heve avtalen ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller ved å benytte kontaktopplysningene gitt til deg i henhold til punkt 2.1). Du kan bruke vedlagte standard angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk. Du kan også sende inn standard angrerettskjema eller en annen utvetydig erklæring elektronisk på kontaktsiden på nettstedet vårt, i hvilket fall vi umiddelbart vil sende deg en mottaksbekreftelse for angrerettskjemaet på et varig medium. For den mest effektive behandlingen av din utøvelse av angreretten foreslår vi at du først tar kontakt med kundesenteret på +47 37 71 56 45 for mer detaljerte instrukser. Du har gjort angreretten gjeldende innen angrefristens utløp dersom du sender meldingen om å utøve angreretten før denne perioden utløper. Utøvelse av angreretten skal terminere partenes forpliktelser: (a) til å oppfylle i henhold til avtale, eller (b) i de tilfeller du ga et tilbud, til å fullføre avtalen. Hvis du gjør angreretten gjeldende, skal alle tilknyttede avtaler automatisk termineres.

5.3 Hvis du gjør angreretten gjeldende, vil vi tilbakeføre alle innbetalinger fra deg, herunder, hvis aktuelt, fraktkostnadene (med unntak av tilleggskostnader forbundet med at du valgte en annen frakttype enn den rimeligste standardfrakten vi tilbyr), uten unødig opphold og uansett ikke senere enn 14 dager fra den dagen vi ble informert om beslutningen din om å heve avtalen i henhold til punkt 5.2. Vi vil utføre slike tilbakebetalinger ved det samme betalingsmiddelet som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har akseptert noe annet, og forutsatt at du ikke pådrar deg gebyrer som følge av slik tilbakebetaling. Vi kan vente med å tilbakebetale til vi har mottatt produktene i retur, eller til du har dokumentert at du har sendt tilbake produktene, avhengig av hva som inntreffer først.

5.4 Du skal sende produktene tilbake til Asplex sp z.o.o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wroclaw, Polen eller overlevere dem til oss, uten unødig opphold, og uansett ikke senere enn 14 dager etter den dagen du meddelte oss om beslutningen om å heve avtalen i henhold til punkt 5.2. Fristen overholdes hvis du sender produktene tilbake innen perioden på 14 dager har utløpt. Vi anbefaler at du bruker en transportør som tillater sporing og overvåking av leveringsstatus for returforsendelsen. For en mest mulig effektiv behandling av returen foreslår vi at du kontakter oss på telefonnummeret som er angitt for å få et RMA-nummer («return merchandize authorization») før du returnerer produktet.

5.5 Du skal kun betale den direkte kostnaden ved å returnere produktene (dvs. standard fraktkostnader). Du er kun ansvarlig for produktets eventuelle verdireduksjon dersom det skyldes håndtering som går utover det som er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon.

5.6 Hvis du vil at oppfyllelse av (avtalen om) tjenester skal starte før angrefristen i henhold til punkt 5.1(a) er utløpt, må du uttrykkelig anmode om det. Du erkjenner at du vil miste angreretten så snart oppfyllelsen av (avtalen om) tjenesten er fullført. Hvis du utøver angreretten etter å ha gjort slik anmodning, men før (avtalen om) tjenesten er fullført, er du ansvarlig for å betale oss rimelig kompensasjon, i form av et beløp som står i forhold til det som er ytt frem til det tidspunktet du informerer oss om at du vil bruke angreretten, sammenlignet med avtalens fulle verdi. Det forholdsmessige beløpet du skal betale oss, beregnes på grunnlag av totalprisen som er avtalt.

5.7 I følgende situasjoner har du ikke angrerett:

 1. ved tjenesteavtaler, etter at tjenesten er ferdig utført hvis tjenesten ble startet med ditt uttrykkelige forhåndssamtykke og med din erkjennelse av at du ville miste angreretten når avtalen var blitt fullt ut oppfylt av oss,
 2. ved levering av produkter eller tjenester der prisen påvirkes av svingninger i finansmarkedet som ikke kan kontrolleres av oss og som kan inntreffe innen utløpet av angrefristen
 3. ved levering av produkter som er laget etter dine spesifikasjoner eller som har fått et tydelig personlig preg
 4. ved levering av produkter som forringes eller raskt går ut på dato
 5. levering av forseglede produkter som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller hygiene, og hvor forseglingen er brutt etter levering
 6. levering av produkter som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre
 7. levering dataprogrammer, programmer, spill, musikk, videoer eller tekster som er på et forseglet, fysisk medium (CD-er, DVD-er, minnekort osv.) hvor forseglingen ble brutt etter levering
 8. I henhold til loven har du ikke rett til å prøve digitalt innhold du kjøper på nett, i løpet av angrerettsperioden. Hvis du starter benyttelsen av det digitale innholdet i løpet av angrerettsperioden (for eksempel ved å aktivere en nettadresse eller digital kode som starter kjøring eller nedlasting av programvare), kommer du til å bli ansett for å ha (i) gitt tidligere uttrykkelig samtykke til å starte benyttelsen i løpet av angrerettsperioden, (ii) anerkjent at du dermed mister angreretten (iii) og anerkjent at forhandleren har gitt deg bekreftelse på at du har gitt tidligere uttrykkelig samtykke og anerkjennelser.

5.8 Bevisbyrden for bruk av angreretten i henhold til dette punktet påhviler deg. Med unntak av det som er angitt i punkt 5, pådrar du deg ikke deg noe erstatningsansvar som følge av utøvelse av angreretten.

5.9 Punkt 5.1 til 5.8 gjelder bare hvis du er en forbruker.

 

6 LEVERING OG GJENNOMFØRING

6.1 Med mindre vi har avtalt noe annet om leveringstidspunktet, vil vi levere produktene ved å overføre fysisk besittelse eller kontroll av produktene, starte levering av tjenester og/eller gjøre digitalt innhold tilgjengelig for deg for nedlasting eller aktivering uten unødig opphold, men ikke senere enn 30 dager etter avtaleinngåelse.

6.2 Dersom vi ikke oppfyller forpliktelsen til å levere produktene, starte leveringen av tjenester og/eller gjøre digitalt innhold tilgjengelig for deg for nedlasting eller aktivering til det avtalte tidspunktet eller innenfor tidsfristen angitt i punkt 6.1, kan du anmode oss om å foreta levering og/eller oppstart innen en senere tidsfrist tilpasset forholdene. Hvis vi ikke leverer produktene, starter levering av tjenester og/eller gjør digitalt innhold tilgjengelig for deg for nedlasting eller aktivering innen den senere tidsfristen, har du rett til å gå fra avtalen.


Det ovennevnte gjelder ikke salgsavtaler, tjenesteavtaler og/eller avtaler som gjelder elektronisk digitalt innhold dersom vi har nektet å levere produktene, å starte levering av tjenester og/eller å gjøre digitalt innhold tilgjengelig for deg for nedlasting eller aktivering, eller dersom levering, oppstart eller levering innenfor avtalt leveringstid er avgjørende hensyntatt omstendighetene rundt avtaleinngåelsen, eller dersom du før avtalen inngås, informerer oss om at levering innen eller på en bestemt dato er avgjørende. I slike tilfeller, hvis vi ikke leverer produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet til det avtalte tidspunktet eller innen tidsfristen som er angitt i punkt 6.1, har du rett til å heve avtalen umiddelbart.

 

6.3 Hvis du hever avtalen, vil vi i henhold til punkt 6.2, uten unødig opphold, refundere alle beløp som er betalt i henhold til avtalen.

6.4 I tillegg til å heve avtalen i henhold til punkt 6.2, kan du ha tilgang til andre rettsmidler som fastsatt av nasjonal lovgivning.

6.5 Ordrer sendes på ukedager (mandag til fredag) med unntak av til enhver tid gjeldende nasjonale helligdager i Polen. Hvis noen av produktene i handlekurven er oppført med status «forhåndsbestilling», vil hele bestillingen bli forsinket til alle varene i bestillingen er på lager. Du vil motta en e-post med forsendelsesbekreftelse med sporingsinformasjon den dagen bestillingen sendes fra lageret vårt. Når en bestilling foretas, vil den sendes den til leveringsadressen du har angitt, så lenge leveringsadressen er fullstendig og i samsvar med leveringsbegrensningene angitt på nettstedet. Alle forsendelser foretas av en uavhengig tredjepart angitt på nettstedet. Uten at det berører punkt 6.1 ovenfor, er leveringsdatoer på nettstedet estimater og ikke bindende. Vi vil informere deg per e-post ved forsendelse av et produkt. Ved konflikt mellom dette punkt 6.5 og en annen del av punkt 6 skal den andre delen har forrang.

6.6 Eiendomsretten og risiko for tap av eller skade på produktene overføres til deg når du, eller en tredjepart oppnevnt av deg og som ikke er transportøren, er i fysisk besittelse av produktet.

Eiendomsforbehold: Uavhengig av det foregående, forbeholder vi oss eiendomsretten til alle produkter til vi har mottatt endelig betaling i sin helhet. Du kan ikke videreselge produktene til en tredjepart eller på noen annen måte avhende produktene før full betaling er foretatt.

 

6.7 Standard fraktgebyr er basert på totalverdi og/eller størrelse og/eller vekt på varer levert i én enkelt forsendelse og på forsendelsesadressen. Gebyr for hastelevering, hvis aktuelt, kommer i tillegg til standard fraktgebyr. Gebyr for standard- og hastefrakt vises på nettstedet før du gjør bestillingen.

 

7 INFORMASJON OM PROGRAMVARE

7.1 Bruken av programvare lisensieres til deg i henhold til lisensvilkårene i lisensavtalen som følger med eller leveres med programvaren, uansett om den ble forhåndsinstallert eller -nedlastet på produktet og levert til deg under nedlastings-, aktiverings- eller installasjonsprosessen («lisensvilkår»). Du kan ikke laste ned eller aktivere, bruke eller installere programvaren før du har lest og godtatt lisensvilkårene. Dette vilkåret påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter knyttet til levering eller bruk av programvare.

7.2 Hvis du ikke er forbruker, og med mindre noe annet følger av en skriftlig bekreftelse fra oss eller av de relevante lisensvilkårene, leveres programvaren «som den er» uten garantier, vilkår hva gjelder kvalitet, egnethet for formål, ytelse eller overensstemmelse med beskrivelsen, og vi tilbyr ingen garantier i forbindelse med programvareinstallering, konfigurering eller korrigering av feil. Du rådes til å se lisensvilkårene for å fastslå rettighetene dine overfor en produsent, lisensgiver eller leverandør av programvaren.

7.3 Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i lisensvilkårene, skal du ikke (a) demontere, bryte ned eller på annen måte ta programvareproduktet, produktnøklene eller andre produktkomponenter fra hverandre eller på annen måte forsøke å lære kildekoden, strukturen, algoritmene eller ideene som ligger til grunn; (b) utføre handlinger i strid med lisensvilkårene; (c) kopiere eller på annen måte reprodusere programvareprodukter, produktkomponenter eller materialer; (d) modifisere, endre, manipulere eller redusere innholdet i programvareprodukter, produktkomponenter eller materialer på noen måte; eller (e) innføre datavirus eller annen ulovlig kode i programvareprodukter, materialer eller leverandørsystemer; eller (f) tilknytte eller tilby pakkesalg av programvareprodukter eller produktkomponenter sammen med uautoriserte tredjepartsprodukter som skaper en sannsynlighet for forvirring om kilden eller opprinnelsen til programvareproduktet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra leverandøren. 

 

8 PRIS OG BETALING

8.1 Prisene som vises på nettstedet er totalprisene angitt i den aktuelle valutaen basert på stedet du har valgt, inkludert skatter og avgifter. Dersom produktene og/eller tjenestene er av en slik art at prisen ikke kan beregnes på forhånd, skal nettstedet angi hvordan prisen vil beregnes, i tillegg til, hvis aktuelt, alle ekstra frakt-, leverings- eller postgebyrer og eventuelle andre kostnader eller, når disse kostnadene ikke med rimelighet kan beregnes på forhånd, og eventuelle andre slike gebyrer som måtte påløpe.

 

9 GARANTI OG KLAGER

9.1 Det kan hende du har fordelen av produsentens salgsgaranti som følger med produktet eller tjenesten, og bør referere til den relevante dokumentasjonen som leveres med produktet eller tjenesten, med hensyn til dette. Hvis du får problemer med et produkt eller en tjeneste du har kjøpt, kan du kontakte oss på kontaktsiden vår eller ved å ringe teknisk kundesenter +47 37 71 56 45.

 

9.2 MED MINDRE DET ER FORBUDT VED LOV, FRASKRIVER FORHANDLEREN SEG ALLE EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER FOR KVALITET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER VILKÅR, OG FORHANDLEREN ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ERSTATNINGSANSVARLIG FOR TAP AV DATA, INNTEKTER ELLER FORTJENESTE, ELLER FOR NOE INDIREKTE, SÆRSKILT ELLER TILFELDIG TAP, FØLGESKADE ELLER STRAFFEERSTATNING FOR IKKE-ØKONOMISK TAP, TAP AV FORRETNINGSVIRKSOMHET OG OMDØMME, UANSETT ÅRSAK, SOM FØLGE AV ELLER SOM SKYLDES BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER TJENESTEN, SELV OM FORHANDLEREN HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL FORHANDLERENS ERSTATNINGSANSVAR OVERSKRIDE BELØPET DU HAR BETALT FOR PRODUKTET ELLER TJENESTEN. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER KAN FORHANDLEREN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV AT DU ELLER EN ANNEN PERSON BRUKER PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE TIL FORRETNINGS- NÆRINGS-, HÅNDVERKS- ELLER YRKESVIRKSOMHET.


Noen jurisdiksjoner tillater ikke å utelate eller begrense implisitte garantier, tilfeldige tap eller følgeskader, så det kan være at begrensningene eller utelatelsene ovenfor ikke gjelder for deg. Videre er ikke noe i disse alminnelige vilkårene ment å utelukke erstatningsansvar som skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra forhandleren, hans ledelse eller personale.

 

9.3 Hvis du er forbruker: Bestemmelsene i dette punkt 9 kommer i tillegg til og påvirker ikke lovbestemte rettigheter og rettsmidler du har i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning, f.eks. i forhold til klager som angitt nedenfor. Hvis det oppstår konflikt mellom dette punkt 9 og gjeldende forbrukerlovgivning, skal de lovbestemte rettighetene i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning ha forrang.

 

10 ERSTATNINGSANSVAR

10.1 Med mindre noe annet er angitt i disse alminnelige vilkårene, er vi ikke erstatningsansvarlige (for skader eller annet) i forbindelse med disse alminnelige vilkårene og eventuelle bestillinger, produkter, tjenester eller kjøp med unntak av (a) dersom det oppstår skader som følge av forsettlig atferd eller grov uaktsomhet av oss eller våre representanter eller agenter, (b) for død eller personskade eller skade på eiendom forårsaket av feil ved produkter og/eller tjenester, (c) for død eller personskade forårsaket av oss eller våre representanters eller agenters uaktsomhet, eller (d) når gjeldende lovgiving ikke berettiger at erstatningsansvaret vårt kan utelukkes.

 

10.2 Hvis du er forbruker, er vi, med de begrensninger som følger av punkt 9, kun ansvarlig for tap som er en naturlig, forutsigbar konsekvens av at vi har brutt disse alminnelige vilkårene, og vi er under ingen omstendighet erstatningsansvarlige for tap av data, eller for indirekte, særskilte eller tilfeldige tap, følgeskader eller straffeerstatning for ikke-økonomiske tap. Hvis du bruker produktene til kommersielle eller forretningsmessige formål eller for videresalg, er vi ikke erstatningsansvarlige overfor deg for tap av fortjeneste, forretninger eller forretningsmuligheter, eller for forretningsavbrudd. Det ovennevnte påvirker ikke de lovbestemte rettighetene dine som ikke kan ekskluderes, og gjelder bare i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

 

11 PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONVERN OG EKSPORTKONTROLL

11.1 Vi overholder all personvernlovgivning og bruker data som kan brukes til å identifisere deg personlig («personopplysninger») kun som angitt i personvernerklæringen.

11.2 Vær oppmerksom på at produkter eller digitalt innhold som kan inneholde teknologi og programvare, er underlagt EUs eksportlovgivning samt lovene i landet der de leveres eller brukes. Du samtykker i å overholde disse lovene. I henhold til disse lovene kan ikke produkter eller digitalt innhold selges, leies ut eller overføres til eller brukes av land, sluttbrukere eller for en type sluttbruk som er underlagt restriksjoner.

 

12 OVERDRAGELSE

12.1 Avtalen som er inngått i henhold til disse alminnelige vilkårene, er personlig for deg, og du har ikke tillatelse til å overdra eller overføre den til en annen uten skriftlig forhåndstillatelse fra forhandleren. Forhandleren har rett til å overdra avtalen helt eller delvis til ethvert selskap eller enhver enhet av forretningsmessige årsaker, og du samarbeider herved på forhånd om en slik overføring, forutsatt at dersom du ikke godtar en slik overføring, skal du ha rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Forhandleren kan ikke overdra avtalen dersom det vil ha negativ innvirkning på dine rettigheter som forbruker.

 

13 GJELDENDE LOV OG EKSKLUSIV JURISDIKSJON

13.1 Hvis du er forbruker: Uavhengig av enhver bestemmelse om det motsatte i bruksvilkårene, er disse alminnelige vilkårene og kjøpene dine underlagt norsk lov, uavhengig av om noe annet skulle følge av lovvalgsprinsipper. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) skal ikke gjelde.

Hvis en tvist om disse vilkårene ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene, kan forbrukeren sende saken til Forbrukerklageutvalget (https://www.forbrukerklageutvalget.no) for løsning. Før saken tas opp med Forbrukerklageutvalget, bør forbrukeren kontakte Forbrukertilsynet (https://www.forbrukertilsynet.no). Uavhengig av eventuelle bestemmelser om det motsatte i disse vilkårene, har forbrukeren også alltid rett til å henvise saker til en tingrett med stedlig domsmyndighet der forbrukeren er hjemmehørende eller har bosted.

 

13.2 Hvis du ikke er forbruker: Uavhengig av eventuelle bestemmelser om det motsatte i bruksvilkårene, er disse alminnelige vilkårene og kjøpene dine underlagt nederlandsk lov, uavhengig av om noe annet skulle følge av lovvalgsprinsipper. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) skal ikke gjelde. Tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bruksvilkårene, disse alminnelige vilkårene og kjøpene dine, skal underordnes den eksklusive domsmyndighet som tilligger en kompetent domstol i Nederland.

 

13.3 Rettighetene dine i henhold til disse alminnelige vilkårene kommer i tillegg til, og påvirker ikke de lovbestemte rettighetene og rettsmidlene du har i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Hvis det oppstår konflikt mellom disse alminnelige vilkårene og gjeldende forbrukerlovgivning, skal dine lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning ha forrang.

 

14 ANNET

14.1 Klage vedrørende tjenestene våre kan sendes til:

CPYou c/o Asplex sp z.o.o

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Polen

 

14.2 Vi følger alle lover som gjelder miljø- og avfallshåndtering. Se informasjonsarket for mer informasjon.


VEDLEGG

Angrerettskjema

Fyll ut og send inn dette skjemaet kun hvis du ønsker å gå fra avtalen

Til:

CPYou c/o Asplex sp z.o.o

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Polen

Jeg/Vi (*) varsler herved om at jeg/vi (*) sier opp (*) avtalen om kjøp av følgende produkter:

PN

Beskrivelse

Antall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestilt den (*) / mottatt den (*):

Ordrenummer (hvis tilgjengelig):

 

 

 

Navnet ditt:

Adressen din:

 

 

 

Dato:

Signaturen din (kun hvis skjemaet varsles i papirutgave):

 

 

(*) Stryk ut slik det måtte passe.

 

Informasjonsskriv – avfallshåndtering

Norge

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall.

Ved kassering leveres EE-avfall til www.sortere.no vederlagsfritt.
Alle kommunale gjenvinningsstasjoner tar imot EE-avfall. Noen større EE-produkter som kjøleskap og frysere leveres til de store gjenbruksstasjonene, og mindre elektroniske og elektriske gjenstander til minigjenbruksstasjonene. Andre steder tas alle typer EE-avfall imot. I tillegg er alle elektronikk forhandlere pliktet til å ta imot EE-avfall. 

EE-produktene inngår i et retursystem for innsamling.