Personvernerklæring

 

Personvernerklæring for e-handelsvirksomhet

 

CPYou B.V. (med forretningsadresse Europalaan 89, 5232BC 's-Hertogenbosch, Nederland) («CPYou»), Acer Europe SA (med forretningsadresse Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Sveits) og Acer Inc. (med adresse 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221) (heretter «vi» eller «oss») forplikter oss til å sikre personopplysningene dine når du ser igjennom, samhandler eller handler på nettstedet https://store.acer.com/no-no/ (heretter kalt «nettstedet»). Du kan kontakte oss per e-post på privacy.officer@acer.com og på telefon +47 37 71 56 45.

 

Denne personvernerklæringen er ment å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi bruker, utleverer, lagrer, samkjører, sammenstiller, beholder, avhender, sletter, tilpasser, sprer eller på andre måter tilgjengeliggjør (heretter «behandler») personopplysningene dine.

 

Behandlingsansvarlige

CPYou skal, sammen med Acer Europe SA og Acer Inc., opptre som felles behandlingsansvarlige ved behandling av personopplysninger i forbindelse med Acers e-handelsvirksomhet.

Du kan anse CPYou som hovedkontakten for spørsmål om, bekymringer for eller henvendelser angående utøvelsen av dine rettigheter  i tilknytning til behandlingen av personopplysninger i forbindelse med Acers e-handelsvirksomhet.

 

Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Vi innhenter personopplysninger som du gir til oss. Vi ber om personopplysninger når du handler på nettstedet vårt, oppretter en konto hos oss eller registrerer deg for å motta nyheter om spesialtilbud, arrangementer og produktoppdateringer.

Vi kan også innhente personopplysninger fra Acer Inc. der du har registrert deg for en Acer-ID (personvernerklæring), eller fra tredjeparter, for eksempel fra selskapet du jobber for eller representerer, fra offentlige registre og fra kompetente myndigheter.

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn, hva er det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger og hva er formålet?

Personopplysningene vi behandler omfatter navn, adresse, telefonnumre, IP-adresse, e-postadresse, faktura- og ordreopplysninger, og eventuelt skattenummer, foretaksnavn og bedriftens identifikasjonsnummer (for eksempel organisasjonsnummer).

For å oppfylle forpliktelsene som følger av avtalen som inngås ved kjøp må du gi opplysninger vedrørende betalingskortet ditt (kortnummer, kortholders navn, utløpsdato, kortselskap, CVC/CVV) til betalingsforetaket. Alle opplysninger som gis til betalingsforetaket, er underlagt dets personvernerklæring som er tilgjengelig på lenkene listet opp nedenfor.

 

Personopplysninger skal behandles på følgende rettslige grunnlag og til følgende formål:

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle og gjennomføre en kontrakt:
 • for å inngå, oppfylle og gjennomføre kjøpekontrakten for Acer-produkter;
 • for å informere og kommunisere med tredjeparter i forbindelse med levering av Acers produkter og tjenester, herunder fraktselskap, tredjeparts programvareleverandører og leverandører av betalingstjenester;
 • for å registrere og administrere dine varer, bestillinger, tilbakeleveringer og status for returnerte varer, som en del av administrasjon av forbrukere og kjøp.

 

 • Behandlingen er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser (herunder forpliktelser i henhold til gjeldende skattelovgivning, juridiske administrasjonsforpliktelser og forpliktelser til å samarbeide med tilsynsmyndigheter):
 • for økonomi- og kundeadministrasjonsformål (betaling, fakturering, overvåking og innkreving av utestående betalinger);
 • for å overholde rettslige forpliktelser (innen administrasjon, KYC og skatt).

 

 • Behandlingen er nødvendig for legitime (forretnings)interesser:
  • for å opprette, registrere og administrere (Acer-)kontoen(e) din(e);
  • for å besvare spørsmål eller gi deg hjelp, informasjon, produkter eller tjenester du ber om;
  • for å forske og analysere, og forbedre tjenestene, produktene, nettbutikken og kvaliteten på disse;
  • for å håndtere klager, tvister og (retts-)prosesser i forbindelse med nettstedet, kjøpte produkter og tjenester, og for å sikre de juridiske interessene våre i slike saker;
  • for å administrere nettstedet og forhindre eller oppdage svindel eller misbruk og sikre ressursene, virksomheten og personalet vårt;
  • i forbindelse med en mulig selskapstransaksjon eller fusjon.

 

 • Behandlingen er basert på samtykke fra deg:
  • for å behandle forbrukerpreferansene og -vanene dine;
  • for direkte markedsføring og profilering;
  • for å sende deg e-postpåminnelser hvis du avbryter handleprosessen.

Vi må ha samtykke fra deg for å behandle navn og kontaktopplysninger, forbrukerpreferanser og -vaner til markedsføringsformål. Hvis det kreves av gjeldende lovgivning, skal vi kun sende deg direktepost dersom du uttrykkelig har gitt samtykke til det. Når vi behandler personopplysninger basert på samtykket ditt, kan du når som helst trekke samtykket ved å kontakte oss.

Personopplysningene vi ber deg om, er nødvendige for å inngå og/eller gjennomføre avtalen vår med deg. Hvis du ikke gir de forespurte opplysningene, kan det hende at vi ikke kan tilby de forespurte produktene eller tjenestene.

 

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Bare autoriserte personer som enten jobber i organisasjonen vår eller på annen måte jobber for oss, skal ha innsyn i personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for ovennevnte formål.

I forbindelse med formålene angitt ovenfor kan vi imidlertid dele personopplysningene dine med tredjeparter, for eksempel med tjenesteleverandører som vi bruker til å sikre nettstedets ytelse og sikkerhet, eller som vi bruker til å gjennomføre avtaler vi har med deg eller selskapet ditt. Dette omfatter IT-tjenesteleverandører, IT-utviklere og tjenesteleverandører som vi bruker for ordrebehandling og -fakturering, produktlevering og for vedlikeholds-, reparasjons- og betalingstjenester.

Vi kan også dele opplysningene dine med Acer Inc. hvis du gjennomfører kjøpet med Acer-ID-en din, eller hvis du logger deg på nettstedet vårt med Acer-ID-en din (personvernerklæring).

I tillegg kan vi utlevere personopplysninger til profesjonelle rådgivere (skatterådgivere og juridiske rådgivere, advokater, regnskapsførere og revisorer), banker, partnere, forsikringsselskap, tilknyttede selskap, rettsetterfølgere og markedsføringsbyråer og IT-tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig og bare så langt gjeldende lovgivning tillater det.

Følgende selskaper skal motta opplysninger i kraft av deres rolle som uavhengig behandlingsansvarlig. For ytterligere informasjon om selskapene og hvordan de håndterer personopplysninger, kan du se informasjon om selskapene og deres personvernerklæringer nedenfor:

Vi kan dele personopplysningene dine med andre virksomheter som kan kontakte deg angående deres produkter/tjenester som kan være av interesse for deg, hvis du har samtykket til dette.

Opplysningene dine kan også utleveres til tredjeparter når loven krever det, eller vi har rettslig plikt eller rett til å gjøre det, for eksempel som svar på en forespørsel fra en offentlig myndighet eller tilsynsmyndighet, eller i forbindelse med potensiell rettergang. CPYou er ikke ansvarlig for offentlige myndigheters eller tilsynsmyndigheters behandling av opplysningene dine. Vi kan også bruke opplysningene dine for å overholde lovgivning eller som del av vårt forsvar ved søksmål etter slik lovgivning, eller når det er nødvendig for å utøve CPYous legitime forretningsinteresser og -behov. I slike tilfeller er vi ekstra nøye med å sikre rettighetene dine og sørge for at eventuell bruk av personopplysninger er rettferdig, lovlig og forholdsmessig.

Hvis vi fusjonerer med, eller kjøpes opp av, en annen virksomhet (eller starter forhandlinger om dette), kan det hende vi deler opplysningene dine med vedkommende virksomhet og dens rådgivere. Hvis vi gjør det, vil vi imidlertid ta forholdsregler for at personvernrettighetene dine fortsatt sikres.

Spesifikk behandling i forbindelse med nettstedet vårt

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn opplysninger fra enheten din. Denne innsamlingen er en integrert del av kommunikasjonsprotokollene på internett. Slike opplysninger samles ikke inn med sikte på å kunne knyttes til enkeltpersoner, men de er av en slik karakter at de, ved behandling og tilkoblet tredjeparters data, kan identifisere brukere. Slike opplysninger omfatter IP-adresser eller domenenavn fra datamaskinene til brukere som kobler seg til nettstedet, URI-er (Uniform Resource Identifier) til forespurte ressurser, forespørselstidspunkt, metoden som brukes til å sende forespørselen til serveren og andre parametere om operativsystemet og datamaskinmiljøet til den besøkende.

Nettstedet vårt kan også bruke en registreringstjeneste som registrerer museklikk og -bevegelser, siderulling og eventuell tekst som skrives inn i nettstedsskjemaer. Dataene som en slik tjeneste samler inn, brukes til å forbedre nettstedets brukervennlighet. Opplysningene som samles inn, lagres og brukes til aggregert og statistisk rapportering og deles ikke med tredjeparter.

Vær oppmerksom på at vi kan knytte personopplysninger som du angir på nettstedet vårt, til andre personopplysninger om deg som CPYou kan ha innhentet på andre måter, for eksempel personopplysninger samlet inn når du har samhandlet med sosiale medier, tredjepartsprogramvare eller annen lignende teknologi.

Nettstedet plasserer også informasjonskapsler for å gjøre det enklere å bruke nettstedet. Se retningslinjene våre for informasjonskapsler for mer informasjon. Vi gjør oppmerksom på at hvis du trekker visse samtykker du har gitt i den forbindelsen, kan det hende at du ikke kan bruke alle funksjonene til nettstedet eller de elektroniske tjenestene.

Overføring av personopplysninger

Siden CPYou er tilknyttet Acer-konsernet som er en global virksomhet, kan personopplysninger overføres ut av det landet de ble samlet inn i, og kan deles både internt i konsernet og med tredjeparter i andre områder, herunder områder utenfor EU. I slike tilfeller har vi egnede sikkerhetsrutiner for å sikre personopplysningene dine på en tilstrekkelig måte i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Du kan alltid be om en kopi av sikkerhetsrutinene som gjelder for overføring av personopplysninger, ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

 

Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for de formålene de behandles for. Vi lagrer kun personopplysninger i lengre perioder dersom vi er rettslig forpliktet til det, eller dersom det er nødvendig for å forsvare interessene våre i forbindelse med rettergang (f.eks. i tilfelle tvist).

Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med et av dine kjøp, lagres så lenge avtalen er gyldig, og etter at avtalen er avsluttet, i overensstemmelse med lovfestet foreldelsesfrist.

Vi skal bare beholde personopplysninger i lengre perioder når vi er rettslig forpliktet til det (for eksempel på grunn av juridiske administrasjonsforpliktelser eller lagrings- eller skatteforpliktelser), eller når det er nødvendig for å forsvare interessene våre i forbindelse med rettergang.

For ytterligere informasjon om de konkrete lagringsperiodene som gjelder for personopplysningene dine, kan du ta kontakt ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Acer bruker kommersielt rimelige sikkerhetsteknologier som er standard i bransjen. Acer har iverksatt og vil opprettholde relevante tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta sikkerhet, integritet og konfidensialitet med hensyn til kundedata og personopplysninger, og for å beskytte mot uautorisert eller ulovlig utlevering eller skade på eller innsyn i personopplysninger.

Videre søker vi å sikre at personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Med tanke på dette ber vi deg informere oss om endringer i personopplysningene dine (for eksempel adresseendring).

Retningslinjer med hensyn til barn

CPYou vil IKKE bevisst samle inn kontaktinformasjon fra barn eller mindreårige (som definert av lokale bestemmelser) på nettet, og hvis vi blir oppmerksomme på at vi har personopplysninger om et barn eller en mindreårig, vil de bli slettet fra systemene våre. CPYou oppfordrer foreldre eller foresatte (herunder andre fullmektiger) til å bruke tid på nettet sammen med barna og delta i deres aktiviteter på nettet. Barn eller mindreårige kan KUN bruke våre nettjenester til kjøpstransaksjoner med samtykke og betaling av en forelder eller foresatt, eller i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Hvis du er et barn eller en mindreårig, må du få tillatelse fra foreldre dine eller dine foresatte for å fullføre visse transaksjoner på dette nettstedet.

Dine rettigheter

Under visse omstendigheter har du rett til å:

–           få (ytterligere) informasjon om personopplysningene dine;

-           innsyn i personopplysningene dine;

-           rette opp personopplysningene dine;

-           trekke samtykket ditt når som helst (hvis det er aktuelt);

–           slette personopplysningene dine («retten til å bli glemt»);

-           begrense behandlingen av personopplysningene dine;

-           klage på behandlingen av personopplysningene dine;

–           motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og til å overføre / få overført personopplysningene til en annen organisasjon.

Avslutningsvis har du også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemslandet der du er bosatt, der arbeidsplassen befinner seg eller der den angivelige krenkelsen av personvernet ditt har funnet sted.

Hvordan reserverer du deg mot bruk av personopplysningene dine?

Du kan når som helst reservere deg mot at vi skal bruke personopplysningene dine i databasen vår, eller for markedsføringsformål, ved å ta kontakt på kontaktinformasjonen nedenfor. Vi vil fjerne personopplysningene dine fra databasen(e) så snart som praktisk mulig. Du kan også reservere deg mot kommunikasjon for markedsføringsformål ved å følge avmeldingsprosedyren som beskrevet i det aktuelle nyhetsbrevet.

Lenkede nettsteder

Andre nettsteder som er lenket til/fra nettstedet vårt, kan ha andre retningslinjer. CPYou deler ikke personopplysninger som samles inn med slike nettsteder og står ikke ansvarlig for informasjon eller innhold på slike nettsteder. For ytterligere informasjon oppfordres du til å lese personvernerklæringene som er lagt ut på slike nettsteder. CPYou garanterer ikke for eller støtter informasjon eller retningslinjer på et nettsted som ikke kontrolleres av CPYou.

Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen skal utgis på flere språk. Dersom denne personvernerklæringen skulle inneholde avvik mellom den engelske versjonen og en annen versjon, skal den engelske versjonen være gjeldende. Vilkårene i denne personvernerklæringen skal gjelde bruk av alle opplysninger som samles inn, så lenge erklæringen er gyldig. CPYou forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen når som helst, og vi oppfordrer deg derfor til å sjekke nettstedet vårt fra tid til annen for eventuelle oppdateringer. Endringer i personvernerklæringen skal gjelde fra det tidspunktet de publiseres på nettstedet vårt.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om personvernerklæringen eller nettstedet vårt, eller hvis du vil utøve dine rettigheter som registrert, kan du kontakte personvernkontoret vårt på: privacy.officer@acer.com. For å kunne tilby deg raskere service er det en fordel om du sender inn forespørsler på engelsk, hvis det er mulig, og gir beskjed om hvilket land du kontakter oss fra, sammen med en beskrivelse av merket og modellen på produktene dine (hvis det er aktuelt).