Bare gyldig for forbrukerkunder.

 

1.     Omfanget av kampanjen 

1.1.   Kvalifiserte produkter: BLACK FRIDAY er gyldige på alle Acer-produkter som er tilgjengelige på nettet via følgende kobling:  https://store.acer.com/no-no/. 

1.2.   Kvalifisert butikk: Denne kampanjen er gyldig for alle produkter kjøpt fra den offisielle Acer Store på følgende nettadresse:https://store.acer.com/no-no/. Du kan ikke returnere Acer-enheter som er kjøpt fra andre forhandlere på nett eller i fysiske butikker, og du kan ikke returnere enheter som er kjøpt fra den offisielle Acer Store til andre forhandlere. 

1.3.    Offisiell start og slutt på kampanjen: fra 23. november 2023 til 27. november 2023 klokken 23:59 CET. Alle bestillinger som legges inn etter den datoen og det klokkeslettet, blir vurdert som utenfor kampanjens offisielle varighet, og da er det våre standardvilkår som gjelder. 

 

2.     Begrensninger og tilgjengelighet 

2.1.   Lager: Kampanjen begrenses av lagerbeholdningen. 

2.2.   Pakker: Hvis du har kjøpt den bærbare datamaskinen i kombinasjon med en annen kampanje (for eksempel pakker som selges med gratis eller rabatterte varer), må du returnere alle produktene fra den opprinnelige bestillingen for å kvalifisere for full refusjon. 

 

3.     Endringer 

3.1.   Den offisielle Acer Store forbeholder seg retten til å endre vilkårene for denne kampanjen når som helst, inkludert å endre kvalifiserte produkter, samt kansellere bestillinger. Ved å legge inn en bestilling i løpet av kampanjeperioden, indikerer du at du har lest disse vilkårene, og at du godtar dem. 

 

4.     Vilkår for enhetsretur 

4.1.   Bortsett fra der du ikke har angrerett i henhold til punkt 4.7, har du frem til 31. desember 2023 kl. 23.59 på deg til å trekke deg fra kontrakten, uten å måtte oppgi noen grunn og uten å pådra deg andre kostnader enn de som er oppgitt i punkt 4 her. Gratis utvidet retur til 31.12.2023 gjelder ikke for kjøp fra bedrifter eller enkeltpersoner som ikke kvalifiserer som forbrukere Tilbaketrekkingsperioden utløper etter 31. desember 2023 kl. 23.59 for:

4.1.1. Hvis det gjelder tjenestekontrakter, dagen for inngåelsen av kontrakten. 

4.1.2.  Hvis det gjelder salgskontrakter for produkter, den dagen du eller en annen tredjepart du har indikert (annet enn transportøren), kommer i fysisk besittelse av produktene. 

4.1.2.1.   Hvis det gjelder flere produkter bestilt av deg i én bestilling, men levert separat: den dagen du eller en annen tredjepart du har indikert (annet enn transportøren), kommer i fysisk besittelse av det siste produktet. 

4.1.2.2.   Hvis det gjelder en kontrakt knyttet til levering av et produkt som består av flere partier eller deler: den dagen du eller en annen tredjepart du har indikert (annet enn transportøren), kommer i fysisk besittelse av det siste partiet eller den siste delen. 

4.1.2.3.   Hvis det gjelder en kontrakt for regelmessig levering av produkter i løpet av en definert tidsperiode: på den dagen du eller en annen tredjepart du har indikert (annet enn transportøren), kommer i fysisk besittelse av det første produktet. 

4.2.   For å utøve angreretten må du informere oss gjennom en utvetydig erklæring om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan også fylle ut og sende inn et angrerettskjema elektronisk eller annen utvetydig erklæring på nettstedet vårt ved hjelp av kontaktsiden vår, og i så fall kommuniserer vi bekreftelse på mottak av en slik angrerett på et holdbart medium uten forsinkelse. For mest mulig effektiv behandling av angreretten din, foreslår vi at du først kontakter kundesenteret vårt på +47 37 71 56 45 for å få mer detaljerte instruksjoner. Du skal ha utøvd din angrerett innen angrerettsperioden dersom kommunikasjonen om utøvelsen av angreretten sendes av deg før den perioden har utløpt. Utøvelsen av angreretten skal avslutte begge partenes forpliktelser til følgende: (a) å utføre kontrakten, eller (b) å fullføre kontrakten i tilfeller der du kommer med et tilbud. Hvis du utøver angreretten din, vil eventuelle tilleggskontrakter avsluttes automatisk. 

4.3.   Hvis du trekker deg fra kontrakten, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, inkludert, eventuelle leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader hvis du uttrykkelig har valgt en annen type levering enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss), uten ugrunnet opphold og ikke senere enn 14 dager fra den dagen vi blir informert om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten i henhold til punkt 4.2. Vi gjennomfører en slik refusjon ved hjelp av samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet, og forutsatt at du ikke pådrar deg noen avgifter som følge av slik refusjon. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt produktene eller til du har gitt bevis for å ha sendt tilbake produktene, avhengig av hva som skjer først. 

4.4.    Du skal sende tilbake produktene til vår autoriserte representant Asplex sp z.o., ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wrocław, Polen, eller overlevere dem til oss, uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller ikke senere enn 30 dager fra den dagen du har kommunisert din beslutning om å trekke deg fra kontrakten med oss i henhold til punkt 4.2. Fristen oppfylles hvis du sender tilbake produktene før perioden på 30 dager er utløpt. Når det gjelder risiko for tap eller skade på produkter som underforstått under punkt 6.6 i de generelle vilkåreneanbefaler vi at du bruker en transportør som tillater sporing og overvåking av leveringsstatus for returen. For mest mulig effektiv behandling av returen foreslår vi at du kontakter oss på telefonnummeret som er angitt for å få et autorisert returnummer (RMA) før du returnerer produktet. 

4.5.   Du skal kun stå ansvarlig for de direkte kostnadene av å returnere produktene. Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av produktene som følge av håndtering utover det som er nødvendig for å etablere produktets natur, egenskaper og funksjoner. 

4.6.   Hvis du vil at ytelsen av tjenestene skal begynne i løpet av angrerettsperioden som er oppgitt i punkt 4.1.1, krever vi at du uttrykkelig forespør dette. Du erkjenner at du mister angreretten din når tjenesten er utført. Hvis du bruker angreretten etter å ha gjort en slik forespørsel, men før tjenesten er gjennomført, skal du være ansvarlig for å betale oss rimelige kostnader, som består av et beløp som står i forhold til det som er gitt frem til tidspunktet du har informert oss om bruk av angreretten, sammenlignet med den fulle dekning av kontrakten. Det proporsjonale beløpet som skal betales av deg til oss, skal beregnes på grunnlag av den totale prisen som er avtalt i kontrakten. Hvis totalprisen er for stor, skal det proporsjonale beløpet beregnes på grunnlag av markedsverdien av det som er oppgitt. 

4.7.    I følgende situasjoner har du ikke angrerett: 

4.7.1. Ved tjenestekontrakter etter at tjenesten er utført fullt ut hvis ytelsen begynte med ditt tidligere uttrykkelige samtykke, og med bekreftelse på at du ville miste din angrerett når kontrakten ble utført av oss. 

4.7.2. Ved levering av produkter eller tjenester hvor prisen er avhengig av svingninger i det finansielle markedet som ikke kan kontrolleres av oss og som kan oppstå innenfor angrerettsperioden. 

4.7.3. Ved levering av produkter laget til dine spesifikasjoner eller tydelig tilpasset deg. 

4.7.4. Ved levering av produkter som er sannsynlig at forringes eller utløper raskt. 

4.7.5. Ved levering av forseglede produkter som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller hygieniske årsaker og hvor forseglingen ble åpnet etter levering. 

4.7.6. Ved levering av produkter som etter levering, i henhold til deres natur, er uatskillelig blandet med andre gjenstander. 

4.7.7. Ved levering av forseglet lyd, videoopptak eller programvare hvor forseglingen ble åpnet etter levering. 

4.8. Hvis verdien av varene er redusert med et hvilket som helst beløp som følge av håndtering av varene av forbrukeren utover det som er nødvendig for å etablere naturen, egenskapene og funksjonene varene, kan forhandleren kreve inn det beløpet fra forbrukeren, opptil kontraktsprisen. 

For det formål å forklare foregående paragrafer, er håndtering utover det som trengs for å etablere naturen, egenskapene og funksjonene til varene, spesielt det som er utover den typen håndtering som rimelig kunne tillates i en butikk. 

4.9.   Bevisbyrden for å utøve angreretten i samsvar med punkt 4 her ligger på deg. Med unntak av det som er fastsatt i punkt 4 her, skal du ikke pådra deg noe ansvar som følge av utøvelsen av angreretten. 

 

SPØRSMÅL?Les våre vanlige spørsmål eller kontakt kundeservice.