ACER GREEN DAYS: TOT €200 KORTING
BESPAAR NU

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEIDAcer Inc. (adres 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C.) en Acer Europe SA (kantoorhoudende te Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Zwitserland), samen met haar Europese gelieerde ondernemingen (hierna genoemd “Acer”, “ons/onze” of “we/wij”) doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen wanneer u zoekt op de websitehttps://store.acer.com/nl-nl/ (hierna genoemd “Website”).

Dit privacybeleid is bedoeld om nauwkeurige informatie te verschaffen over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, openbaar maken, combineren, afstemmen, bewaren, verwijderen, wissen, aanpassen, versturen of beschikbaar stellen (hierna genoemd “Verwerken”).De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van genoemde gegevens is Acer Europe SA (kantoorhoudende te Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Zwitserland). De aangewezen vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke in de Europese Unie is:
Asplex sp z.o.o,
ul. Graniczna 8 D-E,
54-610 Wroclaw, Polen
Telefoonnummer: +48(0)3717601020
E-mailadres: Privacy.Officer@acer.comPersoonsgegevens die door ons worden Verwerkt

We ontvangen persoonsgegevens die u aan ons bekend maakt. We vragen om uw persoonsgegevens wanneer u aankopen doet op de website, een account bij ons aanmaakt of u aanmeldt om nieuws over speciale aanbiedingen, evenementen en productupdates te ontvangen. Onder de persoonsgegevens die we van u vragen, vallen uw naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, e-mailadres, geslacht, facturerings- en aankoopgegevens en, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, uw klantvoorkeuren en -gewoontes. Uw persoonsgegevens zijn nodig om een koopcontract voor Acer producten op te stellen.

In het kader van de verkooptransacties moet u ten behoeve van de verplichtingen die voortvloeien uit het aangegane contract, bepaalde informatie over uw creditcard (nummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum, merk, CVC/CVV) opgeven aan onze betaaldienstverlener, ModusLink B.V, kantoorhoudende te Laan van de Leeuw 4, 7324 BD Apeldoorn, Nederland (hierna genoemd “ModusLink”), die optreedt als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. Alle informatie die aan ModusLink wordt verstrekt, valt onder het eigen privacybeleid van ModusLink. U kunt dit privacybeleid vinden op https://www.moduslink.com/privacy-policy-dutch/.


Verder verzamelen we bij een bezoek aan onze website informatie over het apparaat waarmee u de website bezoekt. De verzending van deze informatie vindt plaats via internet communicatieprotocollen. De informatie wordt niet verzameld om deze aan specifieke personen te koppelen, maar kan door middel van Verwerking en associatie met gegevens die door derden wordt gehouden, tot identificatie van gebruikers leiden. Onder deze categorie gegevens vallen IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de website, de URI (Uniform Resource Identifier) van aangevraagde resources, tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag naar de server te verzenden en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de bezoeker.


Ook kan er voor onze website gebruik worden gemaakt van een opnameservice voor websites, waarmee het volgende wordt vastgelegd: muisklikken, muisbewegingen, het verschuiven van pagina's en de tekst die in formulieren van websites wordt getypt. Gegevens die door deze service worden verzameld, worden gebruikt om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren. De verzamelde informatie wordt opgeslagen en wordt gebruikt voor overzichts- en statistische rapporten en wordt niet gedeeld met derden.


De website plaatst ook cookies om een goede surfervaring mogelijk te maken. Raadpleeg ons cookiebeleid https://store.acer.com/nl-nl/cookie-policy voor meer informatie hierover.


Doelen van de Verwerking

Wij Verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om door u geplaatste orders te beheren en uw account(s) te registreren en beheren;
 • om u eventueel benodigde hulp te kunnen bieden;
 • om promotie evenementen en activatie te kunnen uitvoeren en coördineren;
 • om te reageren op vragen of om u op aanvraag informatie, producten of services te bieden;
 • om onze website te beheren, om fraude te voorkomen en detecteren en om misbruik van de website te voorkomen;
 • om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons; en
 • om research en analyses mogelijk te maken.

Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, Verwerken wij uw persoonsgegevens ook om u informatie te sturen over:

 • nieuwe producten;
 • speciale aanbiedingen, uitverkopen en promoties; en
 • evenementen in de winkel en andere evenementen.

We wijzen u erop dat wij ook persoonsgegevens die u op onze Website hebt ingevuld, koppelen aan andere gegevens over u die Acer op een andere manier heeft verkregen, bijvoorbeeld persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens uw interacties met social media, apps van derden of andere vergelijkbare technologieën.Pushmelding via internet

Bovendien biedt onze website de service voor pushmeldingen via internet. U kunt hiermee berichten ontvangen over onze producten en services, aanbiedingen en promoties. De berichten worden weergegeven in banners op uw desktop en mobiele desktop, indien u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven door op de juiste knop te klikken in de pop-up die werd weergegeven in uw browser toen u onze website voor het eerst bezocht. Als u de berichten niet wilt ontvangen, kunt u de keuze maken om geen toestemming te geven door op de betreffende knop in dezelfde pop-up te klikken.

Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt uw voorkeur met een cookie opgeslagen. Hoe dan ook kunt u de service op elk gewenst moment (weer) uitschakelen door de onderstaande instructies op te volgen.
Pushmeldingen via internet uitschakelen: elke banner voor pushmeldingen via internet bevat een knop die toegang geeft tot de instellingen van uw browser om de service uit te schakelen. Ook kunt u op elk gewenst moment uw browserinstellingen weergeven via de bovenstaande koppelingen en de service uitschakelen.

Verder vindt u op de volgende pagina informatie en richtlijnen voor gebruikers over het uitschakelen/blokkeren/activeren van pushmeldingen via internet: https://documentation.onesignal.com/docs/unsubscribe-from-notifications
De gegevens die binnen de service worden verzameld, worden Verwerkt door ons en/of door bedrijven die hiervoor zijn aangewezen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevens worden niet overgedragen aan derden of gebruikt voor andere reclamedoeleinden dan reclame voor Acer producten en services.

Communicatie met derden

Acer verkoopt geen persoonsgegevens. Alleen hiertoe gerechtigde personen binnen onze organisatie hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.

Wij delen uw persoonsgegevens ook met:

 • ModusLink, voor de totstandkoming van koopcontracten;
 • externe serverproviders en aan Acer gelieerde ondernemingen die uw persoonsgegevens Verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden en die zo nodig fungeren als verwerkers of voor doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven;
 • andere bedrijven die u hebben benaderd over hun producten/services die voor u misschien interessant zijn, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verder stellen we uw persoonsgegevens beschikbaar voor derden indien dit nodig of vereist is:

 • om de beveiliging of integriteit van onze databases of onze Website te garanderen;
 • voor juridische procedures (bijvoorbeeld bij de distributie van nagemaakte of niet-geautoriseerde producten) en om voorzorgsmaatregelen tegen wettelijke aansprakelijkheid te nemen; en
 • in het geval van een joint venture, voor samenwerking, financiering, verkoop, samenvoeging, reorganisatie, wijziging van de rechtsvorm, ontbinding of een soortgelijke gebeurtenis en/of aan een potentiële of werkelijke opvolger van ons.

Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan een rechterlijke instantie als de toepasselijke wetgeving ons hiertoe verplicht of als we aan een gemotiveerd verzoek van de autoriteiten binnen uw jurisdictie (of land) moeten voldoen.
Als we uw persoonsgegevens graag met derden zouden willen delen in andere gevallen dan die hierboven worden beschreven, zullen wij u vragen om hiervoor toestemming te geven.

 

Overdracht van uw persoonsgegevens

Aangezien Acer een internationaal bedrijf is, kunnen uw persoonsgegevens naar elders buiten het Land worden verzonden waar ze worden verzameld en mogelijk zowel worden gedeeld tussen groepsvennootschappen als met derden die zich in andere jurisdicties (of landen) bevinden, waaronder landen buiten het gebied van de Europese Unie.


Uw rechten

De personen op wie de gegevens betrekking hebben, hebben het recht om op elk gewenst moment bevestiging te krijgen van de aanwezigheid van de persoonsgegevens bij ons en om te weten wat de inhoud en herkomst van de gegevens is, om de juistheid van de gegevens te controleren of te verzoeken om aanvulling, actualisering of correctie van de gegevens. Gebruikers hebben het recht op verwijdering, anonimisering en het beperken van (een deel van) de Verwerking van hun persoonsgegevens, wanneer de Verwerking van deze persoonsgegevens strijdig is met de wet en om zich tegen verdere Verwerking te verzetten als hiervoor legitieme redenen bestaan.
Als u bepaalde toestemmingen intrekt, is het misschien niet meer mogelijk om alle functies van de Website of andere websites of online services te gebruiken.
Als u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten op het gebied van gegevensbescherming, kunt u uw verzoeken, vragen, of klachten sturen naar Acer Europe SA (kantoorhoudende te Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Zwitserland).
Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid of onze website kunt u contact met ons opnemen via: privacy.officer@acer.com. Voor een snelle reactie vragen we u zo mogelijk gebruik te maken van de Engelse taal en de volgende informatie te verstrekken: het land waarin u zich bevindt, een beschrijving van het merk en het model van uw producten (indien van toepassing).