Gäller endast för konsumentkunder.

 

1.     Kampanjens omfattning 

1.1.   Produkter som omfattas: Kampanjen med BLACK FRIDAY  gäller för alla Acer-produkter som finns tillgängliga online på följande länk: https://store.acer.com/sv-se/. 

1.2.   Butiker som omfattas: Den här kampanjen gäller för alla produkter som köpts i Acers officiella butik med följande webbadress:https://store.acer.com/sv-se/. Du kan inte returnera Acer-enheter som köpts från olika online- eller offline-leverantörer eller returnera en enhet som köpts i Acers officiella butik till en annan plats. 

1.3.    Kampanjen officiella start och slut: Från 23 november 2023 till 27 november 2023 klockan 23.59 CET. Alla beställningar som görs efter detta datum och klockslag kommer betraktas som utanför kampanjens officiella varaktighet och då gäller våra allmänna villkor. 

 

2.     Begränsningar och tillgänglighet 

2.1.   Lager: Kampanjen är förbehållen av lagertillgång. 

2.2.   Paket: Om du har köpt din bärbara dator i en kombination med en annan kampanj (t.ex. paket som säljs med kostnadsfria eller rabatterade artiklar), måste du returnera alla produkter från din ursprungliga beställning för att vara berättigad till en full återbetalning. 

 

3.     Ändringar 

3.1.   Acers officiella butik förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för den här kampanjen, inklusive att ändra vilka produkter som ingår samt annullera alla beställningar. När du gör en beställning under kampanjperioden uppger du även att du har läst dessa villkor och godkänner dem. 

 

4.     Villkor för retur av enheten 

4.1.   Förutsatt att du inte har ångerrätt enligt klausul 4.7 har du till den 31 december 23:59 CET 2023 på dig att säga upp avtalet oavsett anledning och utan att det medför några andra kostnader än de som är angivna i den här klausulen, klausul 4. Förlängt öppet köp fram till 31 december 2023 gäller inte köp som görs av företag eller personer som inte anses vara konsumenter. Perioden för att säga upp avtalet upphör den 31 december 23:59 CET 2023 från:

4.1.1. för serviceavtal, dagen för ingåendet av avtalet; 

4.1.2.  för försäljningskontrakt för produkter, gäller den dag då du eller en annan tredje part än transportören, och som anges av dig, övertar det fysiska innehavet av produkterna, eller: 

4.1.2.1.   när det gäller flera produkter som du har beställt av dig i en beställning och levereras separat: den dag då du eller en annan tredje part än transportören, och som anges av dig, övertar det fysiska innehavet av den sista produkten; 

4.1.2.2.   när det gäller ett avtal om leverans av en produkt som består av flera partier eller delar: den dag då du eller en annan tredje part än transportören, och som anges av dig, övertar det fysiska innehavet av det sista partiet eller delen; 

4.1.2.3.   när det gäller regelbunden leverans av produkter under en bestämd tidsperiod: den dag då du eller en annan tredje part än transportören, och som anges av dig, övertar det fysiska innehavet av den första produkten. 

4.2.   För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande. Du kan också elektroniskt skicka in ångerblanketten eller meddela något annat via vår webbplats på vår kontaktsida. I detta fall kommer vi bekräfta att vi mottagit din önskan om att ångra dig utan onödigt dröjsmål. För en så effektiv handläggning som möjligt av ditt ärende rekommenderar vi att du först kontaktar vårt callcenter på +46 (0)8 121 626 32 för närmare information. Din ångerrätt gäller om du inkommer med din önskan om att ångra dig innan ångerfristen har löpt ut. Utövandet av ångerrätten upphäver båda parters skyldigheter: (a) att fullgöra avtalet, eller (b) att ingå avtalet, i de fall där ett erbjudande gjordes av dig. Om du utövar din ångerrätt kommer eventuella tilläggskontrakt avslutas automatiskt. 

4.3.   Om du frånträder avtalet betalar vi tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive om förekommande, kostnaderna för leverans (med undantag för extrakostnader om du uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och alltid senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal i enlighet med klausul 4.2. Vi kommer utföra sådan återbetalning med samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till något annat och förutsatt att du inte ådras några tillkommande kostnader till följd av sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi mottagit produkterna eller tills du har styrkt att du har skickat tillbaka produkterna, beroende på vilket som inträffar först. 

4.4.    Du ska skicka tillbaka produkterna till vår auktoriserade representant Asplex sp z.o.o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wroclaw, Polen eller lämna över dem till oss, utan onödigt dröjsmål och alltid som senast 30 dagar från den dag då du meddelat oss ditt beslut att frånträda avtalet i enlighet med klausul 4.2. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka produkterna innan perioden på 30 dagar har gått ut. Med hänsyn till risken för förlust eller skada på produkter enligt punkt 6.6 i de allmänna villkoren rekommenderar vi att du använder en transportör med möjlighet att spåra och övervaka leveransstatus för dina returer. För en så effektiv handläggning som möjligt av din retur föreslår vi att du kontaktar oss på det telefonnummer som anges för att få ett RMA-nummer (Return merchandize Authorization) innan du returnerar din produkt. 

4.5.   Du ska endast stå för den direkta kostnaden för att returnera produkterna. Du är endast ansvarig för eventuellt försämrat värde på produkterna som uppstår genom annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas typ, egenskaper och funktion. 

4.6.   Om du vill att utförandet av tjänsterna ska börja under den ångerfrist som anges i punkt 4.1.1, begär vi att du gör en uttrycklig begäran. Du bekräftar då att du förlorar din ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Om du utövar ångerrätten efter att ha gjort en sådan begäran, men innan tjänsten har fullgjorts, är du skyldig att betala oss för rimliga kostnader som består av ett belopp i proportion till vad som har tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerar oss om att du vill utöva ångerrätten, i jämförelse med den fullständiga omfattningen av avtalet. Det proportionella beloppet som du ska betala oss ska beräknas på grundval av det totala pris som avtalats i kontraktet. Om det totala priset är för högt ska det proportionella beloppet beräknas på grundval av marknadsvärdet av det som har tillhandahållits. 

4.7.    I följande situationer har du inte ångerrätt: 

4.7.1. serviceavtal efter att tjänsten har fullgjorts om utförandet har påbörjats med ditt uttryckliga medgivande i förväg, och då du bekräftat att du kommer förlora din ångerrätt när avtalet har fullgjorts av oss; 

4.7.2. leverans av produkter eller tjänster för vilka priset styrs av fluktuationer på finansmarknaden som vi inte har någon kontroll över och som kan uppstå under ångerfristen; 

4.7.3. leverans av produkter som gjorts enligt dina specifikationer eller tydligt har anpassats efter dig; 

4.7.4. leverans av produkter som snabbt kan försämras eller gå ut; 

4.7.5. leverans av förseglade produkter som inte är lämpliga för retur på grund av hälso- eller hygienskäl och som öppnats efter leverans; 

4.7.6. leverans av produkter som på grund av dess natur inte kan skiljas från andra artiklar efter leverans, och 

4.7.7. tillhandahållande av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram som har öppnats efter leverans. 

4.8. Om värdet på varorna minskas med något belopp till följd av konsumentens hantering av varorna, utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas typ, egenskaper och funktion, kan säljaren återkräva detta belopp från konsumenten med ett belopp upp till avtalspriset. 

Vid tillämpning av föregående punkt betraktas hantering utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas typ, egenskaper och funktion, som en hantering som går längre än vad den rimligen skulle ha varit i en fysisk butik. 

4.9.   Du är skyldig att kunna styrka din rätt till att utöva ångerrätten i enlighet med denna klausul 4. Utöver vad som framgår av denna klausul 4, ådrar du dig inget ansvar som en följd av utövandet av ångerrätten. 

 

FRÅGOR? Läs våra Vanliga frågor eller kontakta vår Kundtjänst.