Free Express DeliveryGratis leverans
Free ReturnsGratis retur
Secure PaymentSäker betalning
Qualified Acer SupportKvalificerad Acer-support

BLACK FRIDAY-HELG: UPP TILL 50 % RABATT

SPARA NU
One Tree Planted Banner

ACER GREEN DAYS 2021

ACER Green Days-initiativet avslutades den 22 april 2021.

TTACK TILL ALLA KUNDER SOM DELTOG I VÅRT ANDRA ÅRS ACER GREEN DAYS-INITIATIV!

DU GÖR SKILLNADEN

Vi är mycket stolta över att meddela att ACER PLANTED
2222
TRÄD TACK VARE DINA INKÖP
DETTA ÄR 11 % MER ÄN 2020!

ACER BRYR SIG DJUPT OM PLANETEN OCH SKAPAR EN VERKSAMHET SOM GER TILLBAKA TILL NATUREN. TRÄD RENAR VÅR LUFT OCH VÅRT VATTEN, SKAPAR HABITAT FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD, BIDRAR TILL VÅR HÄLSA OCH VÅRT VÄLMÅENDE, OCH SKAPAR ARBETEN FÖR SOCIAL EFFEKT. VI ÄR STOLTA ÖVER ATT HA STÖTTAT ÅTERPLANTERING AV SKOG GENOM ONETREEPLANTED SOM EN DEL AV VÅRT ÅTAGANDE FÖR HÅLLBARHET.


ONE TREE PLANTED ÄR EN IDEELL ORGANISATION SOM ÄR HÄNGIVEN ÅTERPLANTERING AV SKOG. DERAS UPPDRAG ÄR ATT ÅTERBESKOGA PLANETEN, ETT TRÄD I TAGET. UPPTÄCK MER HÄR


Ladda ner certifieringen för One Tree Planted här tför ACER-donationen.

VILLKOR

1. Kampanjens omfattning

1.1. Kampanjen Green Days – Plant a Tree för alla köpkampanjer är giltig för alla beställningar som läggs på den officiella Acer Store: https://store.acer.com. För varje produkt som köpts av någon kund ACER Europe SA på Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Schweiz (vidare - 'Acer') kommer att donera ett *träd till One Tree Planted, vars säte är beläget vid Pine Haven Shores Road 145, Shelburne, Vermont, 05482, registrerad som en ideell välgörenhetsorganisation på uppdrag av global återplantering av skog: https://onetreeplanted.org.

1.2. Deltagande produkter: Green Days – Plant a Tree för alla inköpserbjudanden är giltiga på alla produkter i den officiella Acer Store: https://store.acer.com.

1.3. Deltagande butik: denna kampanj är endast giltig för de beställningar som görs på den officiella Acer Store med följande URL: https://store.acer.com. Det gäller inte för beställningar som köpts från olika online- eller offline-leverantörer.

1.4. Officiell start och slut på kampanjen: från 9 april 2021 kl 00:01 CET till 22 april 2021 kl 23:59 CET. Alla beställningar som görs efter det datumet och tiden kommer att betraktas utanför kampanjens officiella varaktighet och våra ordinarie villkor gäller.

2. Trädplantering

2.1. One Tree Planted kommer att avsätta Acers bidrag till lämpliga återplanteringsprojekt i Amazonas regnskog och Ghana i syfte att säkerställa bästa möjliga resultat när det gäller resultat, antal planterade träd och överlevnadsgraden för träd.

3. Begränsningar och tillgänglighet

3.1. Lager: kampanjen är beroende av tillgänglighet.

4. Tillägg

4.1. Den officiella Acer Store förbehåller sig sin rätt att när som helst ändra villkoren för denna kampanj, inklusive att ändra de deltagande produkterna, samt avbryta alla beställningar. Genom att göra en beställning under kampanjperioden anger du att du har läst dessa villkor och godkänner dem.

5. Ansvarsfriskrivning

5.1. Om du beställer en av våra produkter gör du ett köp, inte en donation. Acer kommer att bidra till One Tree Planted i sitt namn baserat på kampanjens prestationer. Acer kommer att publicera en rapport efter att ha bidragit på https://store.acer.com.

5.2. I den utsträckning det är möjligt genom tillämplig lagstiftning friskriver du härmed och frigör Acer, dess anslutna företag, anställda och ledning från allt ansvar, vare sig det gäller avtal eller skadestånd (inklusive strikt ansvar och oaktsamhet) för förlust, skada eller skada på vilken typ som helst som du upprätthåller i samband med denna kampanj. Du godkänner härmed att Acer, dess anslutna företag, anställda och företagsledning under inga omständigheter ska hållas ansvariga för indirekta, följdmässiga, speciella eller exemplariska skador, vare sig det gäller avtal eller skadestånd (inklusive strikt ansvar och oaktsamhet), såsom men inte begränsat till intäktsförlust eller förväntade vinster eller andra skador relaterade till denna kampanj.

FRÅGOR? Läs vår Vanliga frågor eller kontakta vår kundtjänst.

*Värdet på donationen är 1,00 USD per trädplanta