One Tree Planted Banner

ACERS GRÖNA ERBJUDANDEN 2023

Acers Gröna Erbjudanden-initiativet avslutades den 27 april 2023.

TACK TILL ALLA KUNDER SOM DELTOG I 4:E UPPLAGAN AV ACERS ÅRLIGA GRÖNA ERBJUDANDEN-INITIATIV!

DU GÖR SKILLNADEN

Vi är mycket stolta över att meddela att ACER PLANTED
2606
TRÄD TACK VARE DINA INKÖP

ACER BRYR SIG DJUPT OM PLANETEN OCH SKAPAR EN VERKSAMHET SOM GER TILLBAKA TILL NATUREN. TRÄD RENAR VÅR LUFT OCH VÅRT VATTEN, SKAPAR HABITAT FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD, BIDRAR TILL VÅR HÄLSA OCH VÅRT VÄLMÅENDE, OCH SKAPAR ARBETEN FÖR SOCIAL EFFEKT. VI ÄR STOLTA ÖVER ATT HA STÖTTAT ÅTERPLANTERING AV SKOG GENOM ONETREEPLANTED SOM EN DEL AV VÅRT ÅTAGANDE FÖR HÅLLBARHET.


ONE TREE PLANTED ÄR EN IDEELL ORGANISATION SOM ÄR HÄNGIVEN ÅTERPLANTERING AV SKOG. DERAS UPPDRAG ÄR ATT ÅTERBESKOGA PLANETEN, ETT TRÄD I TAGET. UPPTÄCK MER HÄR


Ladda ner certifieringen för One Tree Planted här tför ACER-donationen.

VILLKOR

1. Kampanjens omfattning

1.1. Kampanjen Acers Gröna Erbjudanden – Plant a Tree för alla köpkampanjer är giltig för alla beställningar som läggs på den officiella Acer Store: https://store.acer.com. För varje produkt som köpts av någon kund ACER Europe SA på Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Schweiz (vidare - 'Acer') kommer att donera ett *träd till One Tree Planted, vars säte är beläget vid Pine Haven Shores Road 145, Shelburne, Vermont, 05482, registrerad som en ideell välgörenhetsorganisation på uppdrag av global återplantering av skog: https://onetreeplanted.org.

1.2. Deltagande produkter: Acers Gröna Erbjudanden – Plant a Tree för alla inköpserbjudanden är giltiga på alla produkter i den officiella Acer Store: https://store.acer.com.

1.3. Deltagande butik: denna kampanj är endast giltig för de beställningar som görs på den officiella Acer Store med följande URL: https://store.acer.com. Det gäller inte för beställningar som köpts från olika online- eller offline-leverantörer.

1.4. Kampanjens officiella start- och slutdatum: från den 4 april 2023, kl. 00.01 CET, till den 27 april 2023, kl. 23.59 CET för företag eller personer som inte betraktas vara konsumenter, och från den 14 april 2023, kl. 00.01 CET, till den 27 april 2023, kl. 23.59 CET för kundkonsumenter. Alla beställningar som görs efter detta datum och klockslag omfattas inte av kampanjen och då gäller våra allmänna villkor.

2. Trädplantering

2.1. One Tree Planted kommer att avsätta Acers bidrag till lämpliga återplanteringsprojekt i Amazonas regnskog och Ghana i syfte att säkerställa bästa möjliga resultat när det gäller resultat, antal planterade träd och överlevnadsgraden för träd.

3. Begränsningar och tillgänglighet

3.1. Lager: kampanjen är beroende av tillgänglighet.

4. Tillägg

4.1. Den officiella Acer Store förbehåller sig sin rätt att när som helst ändra villkoren för denna kampanj, inklusive att ändra de deltagande produkterna, samt avbryta alla beställningar. Genom att göra en beställning under kampanjperioden anger du att du har läst dessa villkor och godkänner dem.

5. Ansvarsfriskrivning

5.1. Om du beställer en av våra produkter gör du ett köp, inte en donation. Acer kommer att bidra till One Tree Planted i sitt namn baserat på kampanjens prestationer. Acer kommer att publicera en rapport efter att ha bidragit på https://store.acer.com.

5.2. I den utsträckning det är möjligt genom tillämplig lagstiftning friskriver du härmed och frigör Acer, dess anslutna företag, anställda och ledning från allt ansvar, vare sig det gäller avtal eller skadestånd (inklusive strikt ansvar och oaktsamhet) för förlust, skada eller skada på vilken typ som helst som du upprätthåller i samband med denna kampanj. Du godkänner härmed att Acer, dess anslutna företag, anställda och företagsledning under inga omständigheter ska hållas ansvariga för indirekta, följdmässiga, speciella eller exemplariska skador, vare sig det gäller avtal eller skadestånd (inklusive strikt ansvar och oaktsamhet), såsom men inte begränsat till intäktsförlust eller förväntade vinster eller andra skador relaterade till denna kampanj.

FRÅGOR? Läs vår Vanliga frågor eller kontakta vår kundtjänst.

*Värdet på donationen är 1,00 USD per trädplanta