One Tree Planted Banner

ZIELONE OFERTY OD ACER 2022

Inicjatywa Zielone oferty od Acer zakończyła się 2 maja 2022 r.

PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW, KTÓRZY DOŁĄCZYLI DO NASZEJ TRZECIEJ DOROCZNEJ INICJATYWY ZIELONE OFERTY OD ACER!

TWOJE DZIAŁANIA MAJĄ ZNACZENIE.

Z przyjemnością ogłaszamy, że ACER DZIĘKI WASZYM ZAKUPOM POSADZIŁ
4697
DRZEW.
TO 111% WIĘCEJ NIŻ W 2020 ROKU!

ACER DBA O PLANETĘ, DLATEGO DZIAŁANIA FIRMY MAJĄ POZYTYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO, A BIZNES JEST BLISKI NATURZE. DRZEWA OCZYSZCZAJĄ NASZE POWIETRZE I WODĘ, TWORZĄ SIEDLISKA DLA ZWIERZĄT, MAJĄ WPŁYW NA NASZE ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE ORAZ GENERUJĄ KORZYŚCI SPOŁECZNE I EKONOMICZNE. JESTEŚMY DUMNI, ŻE WSPIERALIŚMY PONOWNIE AKCJĘ ZALESIANIA Z ONE TREE PLANTED W RAMACH NASZYCH DZIAŁAŃ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.


ONE TREE PLANTED TO ORGANIZACJA NON-PROFIT, KTÓREJ MISJĄ JEST GLOBALNE ZALESIANIE. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, KLIKAJĄC TUTAJ.


Pobierz certyfikat One Tree Planted potwierdzający darowiznę od Acer.

WARUNKI OGÓLNE

1. Zakres promocji

1.1. Promocja Zielone oferty od Acer – Posadź drzewo przy każdym zakupie obowiązuje przy wszystkich zamówieniach w oficjalnym sklepie Acer Store: https://store.acer.com. Za każdy zakupiony produkt przez każdego konsumenta ACER Europe SA z siedzibą pod adresem Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Szwajcarja (dalej – ‘Acer’) zasponsoruje posadzenie jednego drzewa*, które zostanie zarejestrowane w urzędzie z siedzibą pod adresem 145 Pine Haven Shores Road, Shelburne, Vermont, 05482, zarejestrowanym jako organizacja charytatywna non-profit z misją globalnego zalesiania: https://onetreeplanted.org.

1.2. Produkty podlegające promocji: Zielone oferty od Acer – Posadź drzewo przy każdym zakupie dotyczy wszystkich produktów dostępnych w oficjalnym sklepie Acer Store: https://store.acer.com.

1.3. Sklepy uczestniczące w promocji: promocja obowiązuje jedynie w oficjalnym sklepie Acer Store pod adresem URL: https://store.acer.com. Nie dotyczy zamówień złożonych w innych sklepach online lub stacjonarnych.

1.4. Oficjalne rozpoczęcie i zakończenie promocji: promocja trwa od 00:01 20 kwietnia 2022 r. do 23:59 2 maja 2022 r. Każde zamówienie złożone po tej dacie i godzinie będzie rozpatrywane poza oficjalnym czasem trwania promocji i będą miały zastosowanie nasze standardowe warunki i regulamin sklepu.

2. Sadzenie drzew

2.1. One Tree Planted przeznaczy wkład od firmy Acer na odpowiednie projekty ponownego zalesiania w celu zapewnienia najlepszych możliwych wyników pod względem liczby zasadzonych drzew i przeżywalności drzew.

3. Ograniczenia i dostępność

3.1. Ilość produktów: promocja jest zależna od stanów magazynowych.

4. Zmiany w regulaminie

4.1. Oficjalny sklep Acer Store zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tej promocji w dowolny momencie, w tym modyfikacji produktów podlegających promocji, a także anulowania dowolnych zamówień. Składając zamówienie w czasie trwania promocji, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem i akceptujesz go.

5. Zastrzeżenia prawne

5.1. Jeśli zamówisz jeden z naszych produktów, dokonujesz zakupu, a nie darowizny. Acer wniesie wkład do promocji w oparciu o wyniki tej promocji. Acer opublikuje raport po wniesieniu wkładu na stronie https://store.acer.com.

5.2. W zakresie, w jakim pozwala obowiązujące prawo, użytkownik niniejszym zrzeka się i zwalnia Acer oraz firmy partnerskie, pracowników I kierownictwo od wszelkiej odpowiedzialności umownej lub deliktowej(w tym odpowiedzialności I zaniedbania) za wszelkie straty, szkody lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez użytkowników w związku z niniejszą promocją. Użytkownik niniejszym zgadza się, że w żadnym wypadku Acer, jego spółki stowarzyszone, pracownicy i kierownictwo nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednie, wynikowe, specjalne lub przykładowe szkody, wynikające z umowy lub czynu niedozwolonego (w tym ścisłej odpowiedzialności i zaniedbania), takie jak, ale nie wyłącznie.

Masz dodatkowe pytania? Przeczytaj FAQ lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

*Wartość darowizny wynosi 1 USD na posadzenie drzewa.