One Tree Planted Banner

ACER GREEN DAYS 2021

Inicjatywa Zielone Dni ACER zakończyła się 22 kwietnia 2021 r.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KLIENTOM, KTÓRZY PRZYŁĄCZYLI DO NASZEJ DRUGIEJ COROCZNEJ INICJATYWY ZIELONE DNI ACER!

TWOJE DZIAŁANIA MAJĄ ZNACZENIE.

Z przyjemnością ogłaszamy, że ACER DZIĘKI WASZYM ZAKUPOM POSADZIŁ
2222
DRZEW.
TO 11% WIĘCEJ NIŻ W 2020 ROKU!

ACER DBA O PLANETĘ, DLATEGO DZIAŁANIA FIRMY MAJĄ POZYTYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO, A BIZNES JEST BLISKI NATURZE. DRZEWA OCZYSZCZAJĄ NASZE POWIETRZE I WODĘ, TWORZĄ SIEDLISKA DLA ZWIERZĄT, MAJĄ WPŁYW NA NASZE ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE ORAZ GENERUJĄ KORZYŚCI SPOŁECZNE I EKONOMICZNE. JESTEŚMY DUMNI, ŻE WSPIERALIŚMY PONOWNIE AKCJĘ ZALESIANIA Z ONE TREE PLANTED W RAMACH NASZYCH DZIAŁAŃ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.


ONE TREE PLANTED TO ORGANIZACJA NON-PROFIT, KTÓREJ MISJĄ JEST GLOBALNE ZALESIANIE. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, KLIKAJĄC TUTAJ.


Pobierz certyfikat One Tree Planted potwierdzający darowiznę od Acer.

WARUNKI OGÓLNE

1. Zakres promocji

1.1. Promocja Zielone Dni – Posadź drzewo przy każdym zakupie obowiązuje przy wszystkich zamówieniach w oficjalnym sklepie Acer Store: https://store.acer.com. Za każdy zakupiony produkt przez każdego konsumenta ACER Europe SA z siedzibą pod adresem Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Szwajcarja (dalej – ‘Acer’) zasponsoruje posadzenie jednego drzewa*, które zostanie zarejestrowane w urzędzie z siedzibą pod adresem 145 Pine Haven Shores Road, Shelburne, Vermont, 05482, zarejestrowanym jako organizacja charytatywna non-profit z misją globalnego zalesiania: https://onetreeplanted.org.

1.2. Produkty podlegające promocji: Zielone dni – Posadź drzewo przy każdym zakupie dotyczy wszystkich produktów dostępnych w oficjalnym sklepie Acer Store: https://store.acer.com.

1.3. Sklepy uczestniczące w promocji: promocja obowiązuje jedynie w oficjalnym sklepie Acer Store pod adresem URL: https://store.acer.com. Nie dotyczy zamówień złożonych w innych sklepach online lub stacjonarnych.

1.4. Oficjalne rozpoczęcie i zakończenie promocji: promocja trwa od 00:01 9 kwietnia 2021 r. do 23:59 22 kwietnia 2021 r. Każde zamówienie złożone po tej dacie i godzinie będzie rozpatrywane poza oficjalnym czasem trwania promocji i będą miały zastosowanie nasze standardowe warunki i regulamin sklepu.

2. Sadzenie drzew

2.1. One Tree Planted przeznaczy wkład od firmy Acer na odpowiednie projekty ponownego zalesiania w celu zapewnienia najlepszych możliwych wyników pod względem liczby zasadzonych drzew i przeżywalności drzew.

3. Ograniczenia i dostępność

3.1. Ilość produktów: promocja jest zależna od stanów magazynowych.

4. Zmiany w regulaminie

4.1. Oficjalny sklep Acer Store zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tej promocji w dowolny momencie, w tym modyfikacji produktów podlegających promocji, a także anulowania dowolnych zamówień. Składając zamówienie w czasie trwania promocji, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem i akceptujesz go.

5. Zastrzeżenia prawne

5.1. Jeśli zamówisz jeden z naszych produktów, dokonujesz zakupu, a nie darowizny. Acer wniesie wkład do promocji w oparciu o wyniki tej promocji. Acer opublikuje raport po wniesieniu wkładu na stronie https://store.acer.com.

5.2. W zakresie, w jakim pozwala obowiązujące prawo, użytkownik niniejszym zrzeka się i zwalnia Acer oraz firmy partnerskie, pracowników I kierownictwo od wszelkiej odpowiedzialności umownej lub deliktowej(w tym odpowiedzialności I zaniedbania) za wszelkie straty, szkody lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez użytkowników w związku z niniejszą promocją. Użytkownik niniejszym zgadza się, że w żadnym wypadku Acer, jego spółki stowarzyszone, pracownicy i kierownictwo nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednie, wynikowe, specjalne lub przykładowe szkody, wynikające z umowy lub czynu niedozwolonego (w tym ścisłej odpowiedzialności i zaniedbania), takie jak, ale nie wyłącznie.

Masz dodatkowe pytania? Przeczytaj FAQ lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

*Wartość darowizny wynosi 1 USD na posadzenie drzewa.