1.     Welke producten onder de promotie vallen

1.1.   Deelnemende producten: de promotie Kerstmis deals geldt voor alle producten nder de volgende link: https://store.acer.com/nl-nl/.

1.2.   Deelnemende winkel: de promotie geldt alleen voor de officiële Acer Store met de volgende URL: https://store.acer.com/nl-nl/. Acer apparaten die u bij andere online of offline aanbieders heeft gekocht, kunt u niet retourneren bij de Acer Store. Omgekeerd kunt u producten die u in de officiële Acer Store heeft gekocht, niet elders retourneren.

1.3.    Officieel begin en eind van de promotie: 01 december 2021 00:01 CET tot 14 december 2021 23:59 CET. Bestellingen na die datum vallen niet binnen de officiële promotietermijn. Op deze bestellingen zijn onze standaard voorwaarden en bepalingen van toepassing.

 

2.     Beperkingen en beschikbaarheid

2.1.   Voorraad: de promotie geldt zolang de voorraad strekt.

2.2.   Bundels: als u uw laptop in combinatie met een andere promotie (bijvoorbeeld een set met gratis items of items met korting) heeft gekocht , komt u alleen in aanmerking voor volledige restitutie als u alle producten van de oorspronkelijke bestelling retourneert.

 

3.     Aanvullende bepalingen

3.1.   De officiële Acer Store behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen van deze promotie op enig moment aan te passen – ook wat betreft de producten die eronder vallen – of bestellingen te annuleren. Wanneer u binnen de promotietermijn een bestelling plaatst, geeft u daarmee aan dat u de voorwaarden en bepalingen heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

4.     Voorwaarden voor het retourneren van apparaten

4.1.   Uitgezonderd de gevallen onder clausule 4.7, heeft u een termijn van 30 dagen om de verkoopovereenkomst op te zeggen, zonder opgaaf van reden en zonder andere kosten dan zijn gespecificeerd in deze clausule 4. Deze termijn eindigt 30 dagen na:

4.1.1. in het geval van serviceovereenkomsten: de dag van beëindiging van de overeenkomst;

4.1.2.  in het geval van verkoopovereenkomsten voor producten: de dag waarop u of een door u aangegeven derde, met uitzondering van de expediteur, de producten fysiek in bezit krijgt, of

4.1.2.1.   in het geval van meerdere producten in één bestelling die afzonderlijk zijn geleverd: de dag waarop u of een door u aangegeven derde, met uitzondering van de expediteur, het laatste product fysiek in bezit krijgt;

4.1.2.2.   in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de levering van een product dat uit verschillende partijen of stuks bestaat: de dag waarop u of een door u aangegeven derde, met uitzondering van de expediteur, het laatste product of stuk fysiek in bezit krijgt;

4.1.2.3.   in het geval van een overeenkomst voor regelmatige levering van producten in een afgebakende periode: de dag waarop u of een door u aangegeven derde, met uitzondering van de expediteur, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

4.2.   Als u de overeenkomst wilt opzeggen, moet u ons in een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van die beslissing. U kunt ook het elektronische modelformulier voor opzegging of een andere duidelijke verklaring van onze websites indienen vanaf de contactpagina. U krijgt dan onmiddellijk op een duurzaam medium een ontvangstbevestiging van de opzegging. Om uw opzegging zo efficiënt mogelijk te verwerken, adviseren we u ons callcenter te bellen voor uitvoerige instructies: 0884560006. U heeft het recht op opzeggen binnen de opzegtermijn uitgeoefend als u het bericht hierover voor het einde van de opzegtermijn heeft verzonden. Met de uitvoering van het recht op opzeggen eindigen de verplichtingen van de partijen: (a) om de overeenkomst uit te voeren; of (b) om de overeenkomst te beëindigen, in geval u een aanbod heeft gedaan. Als u het recht op opzeggen uitoefent, worden eventuele daaraan gekoppelde overeenkomsten automatisch beëindigd.

4.3.   Als u een overeenkomst opzegt, restitueren wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, zoals, indien van toepassing: de verzendkosten (met uitzondering van aanvullende kosten als u niet heeft gekozen voor de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), zonder overmatige vertraging, en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag dat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst met ons op te zeggen volgens clausule 4.2. Deze restitutie gaat via de betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, als u niet uitdrukkelijk anders heeft aangegeven, en er voor u geen kosten zijn verbonden aan een dergelijke restitutie. Mogelijk wachten wij met de restitutie totdat wij de producten – of het bewijs dat u ze heeft geretourneerd – hebben ontvangen, als dit eerder is.

4.4.    U dient de producten te retourneren aan onze officiële vertegenwoordiger Asplex sp z.o.o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wrocław, Polen of aan ons over te dragen, zonder overmatige vertraging en in elk geval niet later dan 30 dagen nadat u ons heeft geïnformeerd over uw beslissing om de overeenkomst op te zeggen volgens clausule 4.2. U voldoet aan de uiterste termijn als u de producten retourneert voordat de periode van 30 dagen is verstreken. Gezien het risico van zoekraken of beschadiging volgens clausule 6.6 in de algemene voorwaarden en bepalingen, adviseren we u te kiezen voor een bezorger waar u de retourzending kunt volgen en controleren. Om uw opzegging zo efficiënt mogelijk te verwerken, adviseren we u ons op het aangegeven nummer te bellen om een RMA-nummer (return merchandize authorization, retourneringsautorisatie) te krijgen voordat u uw product retourneert.

4.5.   Alleen de directe kosten van het retourneren van de producten zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de producten als deze te wijten is aan andere behandeling dan nodig om de aard, de kenmerken en het functioneren van de producten vast te stellen.

4.6.   Als u wilt dat de services beginnen tijdens de opzegtermijn in clausule 4.1.1 moet u een uitdrukkelijk verzoek hiertoe indienen. U erkent dat u niet langer van het recht op opzeggen gebruik kunt maken zodra de service volledig is verleend. Als u het recht op opzegging uitoefent nadat u een dergelijk verzoek heeft ingediend, maar voordat de service volledig is verleend, bent u aansprakelijk voor redelijke kosten naar rato van wat er verleend is tot het moment dat u ons heeft bericht het recht op opzeggen te willen uitoefenen, in vergelijking met de hele service van overeenkomst. Het naar rato-bedrag dat u moet betalen wordt berekend aan de hand van het in de overeenkomst overeengekomen totaalbedrag. Als het totaalbedrag buitensporig is, wordt het naar rato-bedrag berekend op basis van de marktwaarde van de verleende service.

4.7.    In onderstaande gevallen heeft u niet het recht op opzeggen:

4.7.1. serviceovereenkomsten nadat de service volledig is verleend, als de service is gestart met uw uitdrukkelijk verzoek, en met het besef dat u niet langer gebruik kunt maken van het recht op opzeggen wanneer de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd;

4.7.2. de levering van producten en services waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich kunnen voordoen binnen de opzegtermijn;

4.7.3. de levering van producten die zijn gemaakt volgens uw specificaties of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

4.7.4. de levering van producten die grote kans lopen om snel achteruit te gaan of te verlopen;

4.7.5. de levering van gesealde producten die niet geschikt zijn om te retourneren met het oog op gezondheid of hygiëne en die na levering uit deze verpakking zijn gehaald;

4.7.6. de levering van producten die na levering, voor normaal gebruik, onscheidbaar zijn gecombineerd met andere artikelen; en

4.7.7. de levering van gesealde audio- of video-opnamen of gesealde computersoftware die na levering uit deze verpakking zijn gehaald.

4.8. Als de waarde van de goederen is verminderd doordat de consument de goederen anders heeft behandeld dan nodig om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, kan de verkoper dit bedrag van de consument vorderen, tot aan de hoogte van het bedrag in de overeenkomst.

In het kader van bovenstaande bepaling wordt met een andere behandeling dan nodig om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen met name een behandeling bedoeld die verder gaat dan wat redelijkerwijs in een winkel is toegestaan.

4.9.   De bewijslast voor het uitoefenen van uw recht op opzeggen volgens deze clausule 4 ligt bij u. De bepalingen in clausule 4 uitgezonderd heeft u geen aansprakelijkheid als gevolg van het uitoefenen van het recht op opzeggen.

 

VRAGEN? Lees onze Veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice.