One Tree Planted Banner

ACER GREEN DAYS - ASPIRE VERO

De ACER Green Days zijn geëindigd op 31 januari 2022

JULLIE MAKEN HET VERSCHIL.

We zijn trots te mogen vermelden dat ACER
344
BOMEN HEEFT GEPLANT DANKZIJ JULLIE AANKOPEN.

ACER GEEFT VEEL OM ONZE PLANEET EN BOUWT AAN EEN BEDRIJF DAT TERUGGEEFT AAN DE NATUUR. BOMEN REINIGEN DE LUCHT EN HET WATER. ZE CREËREN LEEFGEBIEDEN VOOR DE BIODIVERSITEIT EN DRAGEN BIJ AAN ONZE GEZONDHEID EN WELZIJN. WE ZIJN TROTS DAT WE DE HERBOSSING VAN ONZE PLANEET HEBBEN ONDERSTEUND MET ONE TREE PLANTED, ALS ONDERDEEL VAN ONS DUURZAAMHEIDSBELEID.


ONE TREE PLANTED IS EEN NON-PROFIT ORGANISATIE DIE ZICH RICHT OP WERELDWIJDE HERBEBOSSING. HUN MISSIE IS OM DE PLANEET TE HERBEBOSSEN, BOOM VOOR BOOM. ONTDEK HIER MEER.


Download hier je One Tree Planted-certificaat van de donatie door Acer.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Reikwijdte van de actie

1.1. De actie Green Days – Plant een boom bij elke Aspire Vero aankoop. Actie is geldig op alle orders die gedaan zijn in de officiële Acer Store: https://store.acer.com.Bij elke Aspire Vero aankoop doneert ACER Europe SA, gevestigd aan Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Switzerland (vanaf nu genoemd – ‘Acer’) een boom aan One Tree Planted, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan 145 Pine Haven Shores Road, Shelburne, Vermont, 05482, geregistreerd als een non-profit, openbare liefdadigheidsinstelling met als missie de wereldwijde herbebossing: https://onetreeplanted.org.

1.2. Deelnemende producten: de Green Days – Plant een boom bij elke bestelling-actie is geldig op alle Aspire Vero producten in de officiële Official Acer Store: https://store.acer.com.

1.3. Deelnemende winkel: deze actie is alleen geldig bij orders die geplaatst zijn bij de officiële Acer Store met de volgende URL: https://store.acer.com. Het is niet van toepassing op de bestellingen die bij andere online of offline verkopers zijn gekocht.

1.4. Officiële begin en einde van de actie: van 1 december, 2021 om 00:01 CET tot 31 januari, 2022 om 23:59 CET. Orders die geplaatst zijn na deze datum en tijd vallen niet meer binnen de voorwaarden van deze actie. Op deze orders zijn onze standaardvoorwaarden van toepassing.

2. Het planten van de bomen

2.1. One Tree Planted zal de bijdrage van Acer toewijzen aan passende herbebossingsprojecten, met als doel de best mogelijke resultaten te behalen wat betreft de impact, het aantal aangeplante bomen en het overlevingspercentage van de bomen.

3. Restricties en beschikbaarheid

3.1. Voorraad: de actie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad.

4. Wijzigingen

4.1. De officiële Acer Store behoudt het recht om op elk moment de actievoorwaarden te wijzigen, inclusief de aanpassing van de deelnemende producten, evenals het annuleren van eventuele bestellingen. Bij het plaatsen van een bestelling tijdens de actieperiode geef je aan dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en dat je hiermee akkoord gaat.

5. Wettelijke bepaling

5.1. Wanneer je een van onze producten bestelt, doe je een bestelling, geen donatie. Acer zal een bijdrage leveren aan One Tree Planted op basis van de resultaten van deze promotie. Acer zal een verslag publiceren na het leveren van de bijdrage op https://store.acer.com.

5.2. Voor zover mogelijk door de toepasselijke wetgeving, wijs je Acer, de aan haar gelieerde bedrijven, werknemers en het management hierbij af en onthef je hen van alle aansprakelijkheid, hetzij contractueel, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief strikte aansprakelijkheid en nalatigheid), voor enig verlies, schade of letsel, van welke aard dan ook, dat je in verband met deze promotie hebt geleden. Je stemt er hierbij mee in dat Acer, de aan haar gelieerde bedrijven, werknemers en het management onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor indirecte, gevolg-, speciale of exemplarische schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract of uit onrechtmatige daad (met inbegrip van risicoaansprakelijkheid en nalatigheid), zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten of verwachte winst of andere schade die verband houdt met deze promotie.

VRAGEN? Lees onze FAQ of neem contact op met onze klantenservice.

*De waarde van de donatie is $1,00 USD per geplante boom