ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA ACER VIỆT NAM

 

Các Điều khoản & Điều kiện này áp dụng cho việc mua hàng từ Acer Việt Nam thông qua cửa hàng trực tuyến. Bằng việc sử dụng Acer Store Việt Nam, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện (được nêu bên dưới), chính sách pháp lý, chính sách bảo mật và tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, điều khoản và điều kiện được thông báo trên trang cửa hàng trực tuyến Acer Việt Nam. Acer Việt Nam có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần thông báo trước.

1. NỘI DUNG

- Website thương mại điện tử https://store.acer.com/vi-vn do công ty TNHH Acer Việt Nam thực hiện hoạt động và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả khách hàng trên 63 tỉnh thành Việt Nam.
- Sản phẩm được kinh doanh tại https://store.acer.com/vi-vn phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, không bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng xách tay.
- Hoạt động mua bán tại https://store.acer.com/vi-vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
- Hợp đồng có nghĩa là hợp đồng bán sản phẩm hoặc dịch vụ của Acer cho Khách hàng kết hợp các điều khoản và điều kiện này.
- Khách hàng có nghĩa là cá nhân hoặc pháp nhân được xác định trong Cửa hàng trực tuyến hoặc Hóa đơn của Acer.
- Acer có nghĩa là công ty TNHH Acer Việt Nam.
- Thương hiệu Acer có nghĩa là các sản phẩm phần cứng và dịch vụ máy tính được gắn nhãn hiệu Acer.
- Bảo hành mở rộng nghĩa là bảo hành bổ sung do Khách hàng mua, ngoài bảo hành tiêu chuẩn.
- Xác nhận đơn hàng có nghĩa là xác nhận sản phẩm do Khách hàng đặt hàng.
- Gửi hàng có nghĩa là quá trình chuẩn bị các đơn đặt hàng và rời khỏi nhà kho của Acer hoặc nhà kho do Acer chỉ định.
- Địa chỉ giao hàng có nghĩa là địa điểm do Khách hàng chỉ định và được Acer đồng ý để giao sản phẩm.
- Giá có nghĩa là giá theo Cửa hàng trực tuyến của Acer và Xác Nhận Đơn Hàng.
- Sản phẩm có nghĩa là các sản phẩm như được mô tả trong Xác Nhận Đơn Hàng và có thể bao gồm các sản phẩm của Acer, các sản phẩm của bên thứ ba và các dịch vụ khác.
- Bảo hành tiêu chuẩn có nghĩa là bảo hành đi kèm với các giao dịch mua từ Acer, như được nêu trong Khoản 9 của Điều khoản và Điều kiện này.
- Sản phẩm của Bên thứ ba có nghĩa là các sản phẩm không mang nhãn hiệu Acer.

2. QUY ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN

Dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng bởi các cá nhân và pháp nhân công ty có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật hiện hành (thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Acer Store Việt Nam – đã trên 18 tuổi). Mặc dù tài khoản có thể được đặt theo công ty hoặc tên doanh nghiệp, nhưng tài khoản đó luôn được coi là tài khoản cá nhân của thành viên đã đăng ký.

Tư cách thành viên của Khách hàng không thể chuyển nhượng. Đặc biệt, Khách hàng không được cho người khác sử dụng và không được chuyển nhượng, bán cho bên khác. Khi là thành viên, Khách hàng phải duy trì quyền kiểm soát tài khoản của mình, chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trên tài khoản đó và phải báo cáo mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn cho Acer.

Khách hàng không được sử dụng địa chỉ email sai không có thực, giả mạo là một người khác hoặc đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung đăng ký nào.

3. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Bảo mật áp dụng cho tất cả các thành viên đã đăng ký ở trang web này là một phần của Thỏa thuận. Chúng tôi có thể, mà không cần thông báo cho Khách hàng, trước hoặc sau khi cung cấp thông tin cho Chính phủ hoặc các cơ quan chức năng khác, theo sự cho phép của Chính sách về quyền riêng tư. Bạn có thể tham khảo, nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của Acer.

4. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và (nếu có) các pháp nhân, chi nhánh liên quan của chúng tôi, và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của chúng tôi vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, thủ tục tố tụng, tổn thất và thiệt hại (thực tế , đặc biệt và do hậu quả) thuộc mọi loại và bản chất, đã biết và chưa biết, bao gồm cả phí pháp lý hợp lệ, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

5. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Ngoài Thỏa thuận này, khách hàng phải đảm bảo tuân thủ Chính sách, luật trong nước (bao gồm cả Thông luật), luật quốc tế, quy chế, pháp lệnh và quy định liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bao gồm đấu thầu, niêm yết, mua hàng, chào hàng để mua và bán các mặt hàng.

Tất cả các Chính sách (có thể được sửa đổi theo thời gian) được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu. Khách hàng cần đọc và đồng ý với những điều khoản này trước khi đăng ký thành viên như một điều kiện để được duy trì tài khoản, và Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi chúng.

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam và tuân theo quyền tài phán không độc quyền của Tòa án Việt Nam.

6. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG

Acer rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật thẻ tín dụng của Khách hàng. Mọi giao dịch thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đều do nhà cung cấp dịch vụ Bên thứ ba được chỉ định của chúng tôi xử lý. Theo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPA) 2012 được thực hiện để bảo vệ việc sử dụng Thông tin Cá nhân, Khách hàng có quyền biết lý do chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp; cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân và người mà chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân. Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ Điều khoản & Điều kiện.

Tuân theo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPA), Thông tin cá nhân của Khách hàng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi sẽ được bảo vệ và sẽ không được chia sẻ nếu không có sự đồng ý của bạn.

Ngoài các điều khoản trên trang Cửa hàng trực tuyến của Acer Việt Nam, các điều khoản sau đây cũng sẽ áp dụng cho các hình thức thanh toán sau:

- Thanh toán chuyển khoản.

- Thẻ tín dụng, thẻ ATM và các giải pháp thanh toán nội địa.
Acer chấp nhận thẻ Visa, MasterCard và ATM do ngân hàng Việt Nam phát hành, được bật 3D Secure (Xác minh bằng Visa và MasterCard Secure).

- Thẻ ghi nợ.
Nếu được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi cho phép, Acer sẽ chấp nhận thẻ ghi nợ Visa và MasterCard do Việt Nam phát hành.

7. HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG

Các sản phẩm được bán hoặc các dịch vụ được cung cấp cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện. Vì vậy, Khách hàng cần phải xác nhận rằng họ biết nội dung và đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Một đơn hàng được xác nhận hoặc chưa được xác nhận bởi Acer không nhằm mục đích tạo nên sự mâu thuẫn, khác biệt hoặc thêm điều khoản và điều kiện trong một đơn hàng được xem như là sự chấp thuận điều khoản và điều kiện hoặc từ bỏ điều khoản đó.

8. SẢN PHẨM ĐƠN ĐẶT HÀNG, GIÁ VÀ THANH TOÁN

Sản phẩm hoặc dịch vụ phải được thanh toán đầy đủ trước khi giao hàng.

Giá sản phẩm được công bố trên trang Cửa hàng trực tuyến Acer và được thể hiện trong Xác Nhận Đơn Hàng. Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà không ảnh hưởng đến bất kỳ sản phẩm nào đã mua trước đó. Giá bao gồm chi phí đóng gói , mọi loại thuế hàng hóa và dịch vụ hiện hành.

Xin lưu ý rằng có những trường hợp đơn hàng không thể được xử lý vì nhiều lý do khác nhau. Trang web này có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào vì bất kỳ lý do gì tại bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, bạn có thể được yêu cầu cung cấp xác minh hoặc bổ sung thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn về số điện thoại và địa chỉ, trước khi chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng. Chúng tôi cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất trên Trang web cho người dùng của chúng tôi; tuy nhiên, lỗi vẫn có thể xảy ra, chẳng hạn như trường hợp giá của một mặt hàng không hiển thị chính xác trên trang web. Do đó, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào. Trong trường hợp một mặt hàng bị hiển thị giá sai, chúng tôi có thể liên hệ với Khách hàng để được hướng dẫn Khách hàng đặt lại hoặc hủy đơn đặt hàng và thông báo cho Khách hàng về việc hủy bỏ đó. Chúng tôi sẽ có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào như vậy, cho dù đơn đặt hàng đã được xác nhận hay chưa và thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của Khách hàng sẽ bị tính phí.

9. PHẦN MỀM

Tất cả phần mềm được cung cấp phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận cấp phép liên quan đến phần mềm đó. Khách hàng cần đồng ý và tuân theo các các thỏa thuận cấp phép đó. Acer không thực hiện bất kỳ bảo hành nào liên quan đến phần mềm theo Điều khoản và Điều kiện bán hàng này.

Tất cả các quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong phần mềm luôn thuộc về Acer hoặc Nhà cấp phép của phần mềm.

10. QUYỀN LỢI VÀ RỦI RO

Quyền lợi và rủi ro trong Sản phẩm được chuyển cho Khách hàng sau khi hoàn thành giao sản phẩm.

Quyền sở hữu các sản phẩm, phần mềm, sẽ luôn thuộc về Nhà cấp phép hiện hành.

11. GIAO HÀNG

Acer sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng có tính phí theo tiêu chuẩn và sẽ giao sản phẩm đến địa chỉ nhận hàng trong phạm vi Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi không thể giao hàng đến địa chỉ nhận hàng, chúng tôi có quyền hủy bỏ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Các khoản thanh toán cho đơn hàng không thành công này sẽ được hoàn lại đầy đủ theo Chính sách hoàn tiền của Acer Việt Nam.

Việc giao hàng sẽ được thực hiện trong vòng 14 ngày làm việc. Đơn hàng sẽ được giao hàng tận nơi từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ. Thông tin ngày giao hàng chỉ là ước tính và sẽ không phải là một phần của Hợp đồng. Acer sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu có sự chậm trễ trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ vì bất cứ nguyên nhân nào.

Hoá đơn và biên bản giao nhận hàng hóa, Acer sẽ gửi kèm theo kiện hàng thông qua đơn vị vận chuyển.

Acer có chính sách liên tục cập nhật danh mục Sản phẩm. Do đó, Acer có thể sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Sản phẩm bất kỳ vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Việc giao hàng sẽ tùy thuộc vào tình trạng hàng sẵn có ở kho tại thời điểm gửi. Acer sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng, tuy nhiên không đảm bảo về sự sẵn có của hàng tại thời điểm gửi đi.

Trong trường hợp sản phẩm không có sẵn hàng tại thời điểm gửi đi, Acer sẽ đưa ra giải pháp thay thế phù hợp hoặc hoàn lại tiền cho sản phẩm cũng như bất kỳ phụ kiện hoặc dịch vụ nào được mua cùng với đơn hàng.

Địa điểm nhận hàng: Acer Việt Nam sẽ dựa vào địa chỉ quý khách đã đăng ký cho đơn hàng để cân đối lại thời gian giao hàng dự kiến theo từng khu vực.

Acer Việt Nam sẽ luôn cố gắng giao sản phẩm đến tận nơi cho theo thời gian ước tính. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm giao nhận mà Acer Việt Nam có thể hoặc không thể giao sản phẩm tận nhà cho khách hàng do chính sách quản lý của mỗi địa điểm (ví dụ như căn hộ/ chung cư hay tòa nhà văn phòng). Trong những trường hợp này, khách hàng vui lòng hỗ trợ Acer Việt Nam và Đơn vị vận chuyển bằng cách nhận hàng tại tầng trệt/ sảnh.

Với tác động liên tục của đại dịch COVID-19, việc chuyến giao nhận hàng có khả năng bị chậm trễ.

12. CHẤP NHẬN SẢN PHẨM

Khi đồng ý nhận hàng, Khách hàng được coi là đã chấp nhận hoàn thành quá trình giao sản phẩm.

13. ĐỔI HÀNG

Acer sẽ thực hiện đổi hàng trong các trường hợp:

- DOA (Defect On Arrival - lỗi khi đến).
- Gửi sai cấu hình.

Các tiêu chí đổi hàng DOA:

- Sản phẩm trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận hàng với chứng từ mua hàng hợp lệ.
- Khi có video từ khách hàng chứng minh sản phẩm bị lỗi, hoặc sai cấu hình/ mẫu mã so với hoá đơn chứng từ trong lúc mở hàng.
- Không có sự khác biệt về cấu hình và số sê-ri máy so với hoá đơn chứng từ.
- Tem bảo hành còn nguyên vẹn.
- Sản phẩm phải được đóng gói đúng quy cách với đầy đủ các linh kiện, phụ kiện và sách hướng dẫn.
 

Lỗi phi sản xuất do thiên tai, lỗi nguồn điện từ bên ngoài, tai nạn, sự cố phần mềm, vi rút, lạm dụng hoặc sửa đổi sản phẩm, xử lý sai như màn hình bị vào nước, nứt/ lõm màn hình do đánh rơi, bộ phận/ thành phần bị hỏng do lắp đặt không đúng cách, v.v.:

- Sản phẩm trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận hàng kèm theo chứng từ mua hàng hợp lệ.
- Khi có video từ khách hàng chứng minh sản phẩm bị lỗi, hoặc sai cấu hình/ mẫu mã so với hoá đơn chứng từ trong lúc mở hàng.
- Sản phẩm phải được niêm phong, còn nguyên tem bảo hành.
- Acer có quyền khấu trừ một số tiền từ khoản tiền hoàn lại theo giá thị trường hiện tại cho các linh kiện/ phụ kiện nào bị thiếu hoặc hư hỏng. Tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể, Acer có thể áp dụng phí quản lý hoặc vận chuyển để xử lý việc đổi sản phẩm trả. Tất cả các khoản phí có thể có sẽ được áp dụng trước khi hoàn tiền cho khách hàng.

14. BẢO HÀNH

Đối với các Điều khoản và Điều kiện bảo hành sản phẩm tiêu chuẩn, vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Phương thức và thời hạn bảo hành của Acer được xác định bởi chế độ bảo hành được cung cấp cho từng sản phẩm riêng lẻ và người dùng nên tham khảo thông tin cụ thể về chính sách liên quan đến sản phẩm đó.

15. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Acer sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phải chịu và các quyền của Khách hàng bị giới hạn đối với những quyền được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này và theo luật.

Khách hàng sẽ bồi thường cho Acer và giữ cho Acer được bồi thường đầy đủ về bất kỳ tổn thất, thiệt hại tài sản, thương tật hoặc xâm phạm về tính mạng gây ra bởi bất kỳ hành động cẩu thả, thiếu sót hoặc hành vi cố ý sai trái của Khách hàng, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Khách hàng hoặc do bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng nào của Khách hàng phát sinh từ các Điều khoản và Điều kiện này.

Acer và Khách hàng đồng ý rằng Acer chịu trách nhiệm về:

- Sản phẩm được cung cấp theo Hợp đồng Người tiêu dùng, chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam.

- Trong trường hợp Sản phẩm, việc thay thế Sản phẩm hoặc việc cung cấp Sản phẩm tương đương, việc sửa chữa các Sản phẩm đó, thanh toán chi phí thay thế Sản phẩm hoặc của việc mua các sản phẩm tương đương; hoặc thanh toán chi phí sửa chữa Sản phẩm.

- Trong trường hợp của các dịch vụ, việc cung cấp thêm các dịch vụ; hoặc thanh toán chi phí cung cấp lại các dịch vụ.

16. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Khách hàng không được chuyển nhượng bất kỳ Hợp đồng nào hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này cho dù toàn bộ hay một phần mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Acer. Bất kỳ sự chuyển nhượng trái phép nào cũng đều được coi là vô hiệu.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị các cơ quan có thẩm quyền coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành một phần hoặc toàn bộ, thì hiệu lực của các Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.

Việc Acer không thực hiện hoặc trì hoãn trong việc áp dụng bất cứ quyền hạn hoặc quyền nào trong các điều khoản và điều kiện này không được xem như là việc từ bỏ các quyền, không thực hiện đơn lẻ  hoặc  áp dụng bất kỳ một phần quyền hạn hoặc quyền làm ngăn chặn việc áp dụng các quyền hạn và quyền khác.

17. THƯƠNG MẠI VÀ BẢN QUYỀN

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, trong trang web, nội dung thông tin trên trang web và tất cả thiết kế trang web nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, phần mềm, ảnh, video, nhạc, âm thanh và sự lựa chọn và sắp xếp của chúng cũng như tất cả các tổng hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản sẽ vẫn là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của Trang web cũng được bảo vệ bản quyền như một tác phẩm tập thể của theo Luật bản quyền Việt Nam và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền được bảo lưu.