CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

 

              Acer sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng có tính phí theo tiêu chuẩn và sẽ giao Sản phẩm đến địa chỉ giao hàng trong phạm vi Việt Nam được ghi trên đơn hàng tại thời điểm giao hàng. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi không thể giao hàng đến địa chỉ nhận hàng, chúng tôi có quyền hủy bỏ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay hình phạt nào, đơn đặt hàng do khách hàng đặt và sẽ hoàn lại đầy đủ cho bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện.

 

              Việc giao hàng sẽ được thực hiện trong vòng 14 ngày làm việc sau khi đơn hàng của bạn đã được xử lý. Có giao hàng tận nơi từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ. Bất kỳ ngày nào do Acer cung cấp để giao Sản phẩm chỉ là ước tính và sẽ không phải là một phần của Hợp đồng. Ngày giao hàng thực tế sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của Khách hàng. Hơn nữa, Acer sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ, bất kỳ nguyên nhân nào.

              Các biên bản giao nhận hàng hóa, Acer sẽ gửi kèm theo kiện hàng thông qua đơn vị vận chuyển.

 

              Acer có chính sách liên tục cập nhật và sửa đổi Sản phẩm. Do đó, Acer có thể sửa đổi và / hoặc ngừng cung cấp Sản phẩm bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

 

              Việc giao hàng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của kho tại thời điểm gửi. Acer sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng, tuy nhiên không đảm bảo về sự sẵn có của hàng tại thời điểm gửi đi.

 

              Nếu trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ sản phẩm nào không có sẵn tại thời điểm gửi đi, Acer sẽ đưa ra giải pháp thay thế phù hợp hoặc hoàn lại tiền đầy đủ cho sản phẩm cũng như bất kỳ phụ kiện hoặc dịch vụ nào được mua cùng với mục hàng.

              Địa điểm nhận hàng: Acer Việt Nam sẽ dựa vào địa chỉ quý khách đã đăng ký cho đơn hàng và để cân đối lại thời gian giao hàng dự kiến theo từng khu vực.

              Acer Việt Nam/ Đơn vị vận chuyển sẽ luôn cố gắng giao sản phẩm tận nhà cho khách hàng bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm giao nhận mà Acer Việt Nam có thể hoặc không thể giao sản phẩm tận nhà cho khách hàng do sự khác biệt trong chính sách quản lý của mỗi địa điểm (ví dụ như căn hộ/ chung cư hay tòa nhà văn phòng) Trong những trường hợp này, khách hàng vui lòng hỗ trợ Acer Viêt Nam/ Đơn vị vận chuyển bằng cách nhận hàng tại tầng trệt/sảnh.

              Với tác động liên tục của đại dịch COVID-19, việc chuyến hàng có khả năng bị chậm trễ.

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Acer sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng có tính phí theo tiêu chuẩn và sẽ giao sản phẩm đến địa chỉ nhận hàng trong phạm vi Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi không thể giao hàng đến địa chỉ nhận hàng, chúng tôi có quyền hủy bỏ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Các khoản thanh toán cho đơn hàng không thành công này sẽ được hoàn lại đầy đủ theo Chính sách hoàn tiền của Acer Việt Nam.

Việc giao hàng sẽ được thực hiện trong vòng 14 ngày làm việc. Đơn hàng sẽ được giao hàng tận nơi từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ. Thông tin ngày giao hàng chỉ là ước tính và sẽ không phải là một phần của Hợp đồng. Acer sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu có sự chậm trễ trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ vì bất cứ nguyên nhân nào.

Hoá đơn và biên bản giao nhận hàng hóa, Acer sẽ gửi kèm theo kiện hàng thông qua đơn vị vận chuyển.

Acer có chính sách liên tục cập nhật danh mục Sản phẩm. Do đó, Acer có thể sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Sản phẩm bất kỳ vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Việc giao hàng sẽ tùy thuộc vào tình trạng hàng sẵn có ở kho tại thời điểm gửi. Acer sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng, tuy nhiên không đảm bảo về sự sẵn có của hàng tại thời điểm gửi đi.

Trong trường hợp sản phẩm không có sẵn hàng tại thời điểm gửi đi, Acer sẽ đưa ra giải pháp thay thế phù hợp hoặc hoàn lại tiền cho sản phẩm cũng như bất kỳ phụ kiện hoặc dịch vụ nào được mua cùng với đơn hàng.

Địa điểm nhận hàng: Acer Việt Nam sẽ dựa vào địa chỉ quý khách đã đăng ký cho đơn hàng để cân đối lại thời gian giao hàng dự kiến theo từng khu vực.

Acer Việt Nam sẽ luôn cố gắng giao sản phẩm đến tận nơi cho theo thời gian ước tính. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm giao nhận mà Acer Việt Nam có thể hoặc không thể giao sản phẩm tận nhà cho khách hàng do chính sách quản lý của mỗi địa điểm (ví dụ như căn hộ/ chung cư hay tòa nhà văn phòng). Trong những trường hợp này, khách hàng vui lòng hỗ trợ Acer Việt Nam và Đơn vị vận chuyển bằng cách nhận hàng tại tầng trệt/ sảnh.

Với tác động liên tục của đại dịch COVID-19, việc chuyến giao nhận hàng có khả năng bị chậm trễ.