Thông tin vận chuyển


Lịch trình vận chuyển vào kỳ nghỉ lễ 2022 của Acer Store là gì?
https://store.acer.com/vi-vn/delivery-policy

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

 

Chính sách vận chuyển của Acer là gì?
https://store.acer.com/vi-vn/delivery-policy

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

 

Đơn hàng của tôi đã được vận chuyển chưa?
Có thể mất 1-2 ngày làm việc để xử lý đơn hàng. Nếu bạn đã thiết lập tài khoản với Acer Store, bạn có thể tra cứu đơn đặt hàng của mình và xem trạng thái vận chuyển từ Tài khoản của tôi.

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

 

Làm cách nào để lấy số theo dõi đơn hàng?
Bạn sẽ nhận được email xác nhận có kèm theo số theo dõi vận chuyển. Hoặc nếu bạn đã thiết lập tài khoản với Acer Store, hãy nhấp vào đây.

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

 

Bạn có thể giao tới đất nước của tôi không?
Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ gửi hàng trong phạm vi Việt Nam.

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang