Thông tin đặt hàng


 

Giờ hoạt động dịch vụ khách hàng của Acer là gì?
https://store.acer.com/vi-vn/contact/

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

 

Trạng thái đơn hàng của tôi là gì?
Nếu bạn đã thiết lập tài khoản với Acer Store, bạn có thể xem trạng thái đơn hàng của mình bằng cách tra cứu đơn hàng.

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

  

Tôi có thể sử dụng những phương thức thanh toán nào?
Acer chấp nhận thẻ Visa, MasterCards và ATM nội địa do ngân hàng Việt Nam phát hành, được bật 3D Secure (Xác minh bằng Visa và MasterCard Secure).

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

  

Tôi có nên sử dụng dấu cách hoặc dấu gạch ngang khi nhập số thẻ tín dụng của mình không?
Không. Nhập số thẻ tín dụng của bạn mà không có bất kỳ dấu cách hoặc ký tự đặc biệt nào. Nó phải được nhập dưới dạng một chuỗi số liên tục.

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

  

Địa chỉ thanh toán của tôi có phải khớp với địa chỉ trong hồ sơ với thẻ tín dụng của tôi không?
Đúng. Để xác minh thẻ tín dụng, bạn phải nhập địa chỉ thanh toán chính xác như địa chỉ xuất hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn.

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

  

Tại sao thẻ tín dụng của tôi bị từ chối?
Có nhiều lý do có thể khiến thẻ tín dụng không được chấp nhận:

- Thẻ đã hết hạn.

- Bạn đã đạt hoặc vượt quá giới hạn tín dụng của mình.

- Bạn đã vượt quá giới hạn phí hàng ngày của mình.

- Một máy tính ở hai đầu giao dịch đang gặp sự cố kỹ thuật.

Nếu gặp sự cố khi gửi thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ Khách hàng để được trợ giúp bằng cách gọi 1900-969601. Khi liên hệ với Dịch vụ khách hàng, bạn có thể được yêu cầu cung cấp bất kỳ số thông báo lỗi nào mà bạn nhận được, cũng như số tham chiếu nhìn thấy trong giỏ hàng.

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang