1.     Zakres promocji

1.1.   Produkty objęte promocją: promocja „WYPRÓBUJ DOWOLNY KOMPUTER PRZEZ 30 DNI” obejmuje wszystkie komputery na stronach: https://store.acer.com/pl-pl/biznes/laptopy, https://store.acer.com/pl-pl/biznes/desktopy

1.2.   Sklepy objęte promocją: promocja obowiązuje wyłącznie w przypadku komputerów zakupionych w oficjalnym sklepie Acer pod adresem: https://store.acer.com/pl-pl/. Nie można zwrócić urządzeń Acer zakupionych w innych sklepach online i offline, ani zwrócić urządzenia zakupionego w oficjalnym sklepie Acer do innego sklepu.

1.3.    Oficjalny początek i koniec promocji: od 26 października 2021 roku o godzinie 00:01 czasu CET do 14 listopada 2021 roku o godzinie 23:59 czasu CET. Wszelkie zamówienia złożone po tej dacie będą realizowane zgodnie ze standardowymi warunkami.

1.4.    Dostawa: darmowa ekspresowa dostawa obowiązuje w przypadku wszystkich zamówień złożonych w okresie trwania promocji.

 

2.     Ograniczenia i dostępność

2.1.   Stan: promocja jest uzależniona od dostępności przedmiotów na stanie.

2.2.   Pakiety: w przypadku kupienia komputera w połączeniu z inną promocją (np. w pakiecie z darmowym lub przecenionym produktem), aby otrzymać pełny zwrot, należy zwrócić wszystkie produkty z zamówienia.

 

3.     Zmiany

3.1.   Oficjalny sklep Acer zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ogólnych promocji w dowolnym momencie, w tym do zmiany objętych promocją produktów i anulowania zamówień. Składając zamówienie w okresie trwania promocji, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami ogólnymi i akceptuje je.

 

4.     Warunki zwrotu urządzenia

4.1.   Z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na mocy klauzuli 4.7, obowiązuje 30-dniowy okres, w którym można odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż opisane w klauzuli 4. Okres możliwego odstąpienia od umowy kończy się po 30 dniach od:

4.1.1.  w przypadku umów o świadczenie usług lub umów online – od dnia zawarcia umowy;

4.1.2.  w przypadku umowy sprzedaży produktów – od dnia fizycznego otrzymania sprzętu przez użytkownika lub osobę trzecią inną niż przewoźnik, wskazaną przez użytkownika;

4.1.2.1.          w przypadku zamówienia wielu produktów w ramach jednego zamówienia, dostarczanych osobno – od dnia fizycznego otrzymania ostatniego produktu przez użytkownika lub osobę trzecią inną niż przewoźnik, wskazaną przez użytkownika;

4.1.2.2.          w przypadku umowy dotyczącej dostawy produktu złożonego z kilku zestawów lub części – od dnia fizycznego otrzymania ostatniego zestawu lub części przez użytkownika lub osobę trzecią inną niż przewoźnik, wskazaną przez użytkownika;

4.1.2.3.          w przypadku umowy dotyczącej regularnych dostaw produktów w określonym czasie – od dnia fizycznego otrzymania pierwszego produktu przez użytkownika lub osobę trzecią inną niż przewoźnik, wskazaną przez użytkownika.

4.2.   Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy w sposób jednoznaczny poinformować firmę Acer o chęci odstąpienia od umowy. Można również przesłać elektronicznie za pomocą sekcji Kontakt szablonowy formularz odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie dostępne na naszej stronie; w takim przypadku bezzwłocznie skontaktujemy się z użytkownikiem w celu potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na fizycznym nośniku. Szczegółowe instrukcje dotyczące zalecanych metod odstąpienia od umowy można uzyskać, dzwoniąc do centrum obsługi klienta pod numer 22 209 89 78, poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00. Przyjmuje się, że użytkownik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli wiadomość dotycząca skorzystania z prawa do odstąpienia do umowy została wysłana przed zakończeniem okresu, w którym użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy powoduje ustanie obowiązku stron: (a) do wykonywania umowy, (b) do zawarcia umowy w przypadku, gdy ofertę złożył użytkownik. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy wszelkie dodatkowe umowy ulegają  automatycznemu rozwiązaniu.

4.3.   W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych naliczonych wskutek jednoznacznego wybrania przez użytkownika innej niż najtańsza opcja standardowej oferowanej przez nas dostawy) bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o chęci odstąpienia od umowy na mocy klauzuli 4.2. Zwrot kosztów zostanie zrealizowany taką samą metoda, jaką zrealizowano płatność, chyba że użytkownik wyraźnie zgodzi się na inną metodę i nie będzie pobierać jakichkolwiek opłat w związku z takim zwrotem. Zwrot kosztów może zostać wstrzymany do czasu otrzymania zwracanych produktów lub przedstawienia przez użytkownika dowodu ich wysyłki, w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

4.4.    Produkty należy wysłać do naszego autoryzowanego przedstawiciela na adres Asplex sp z.o.o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wrocław, Polska lub przekazać je nam bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od poinformowania nas o odstąpieniu od umowy na mocy klauzuli 4.2. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli produkty zostaną wysłane przed zakończeniem 30-dniowego okresu. Z uwagi na ryzyko zagubienia lub uszkodzenia produktów, opisane w klauzuli 6.6 warunków ogólnych zalecamy skorzystanie z usług przewoźnika udostępniającego opcję śledzenia i monitorowania statusu przesyłki. Celem sprawnego zrealizowania zwrotu, zalecamy skontaktowanie się z centrum obsługi pod wskazanym numerem telefonu w celu uzyskania numeru RMA przed zwróceniem produktu.

4.5.   Użytkownik ponosi wyłącznie bezpośredni koszt zwrotu produktów. Użytkownik jest odpowiedzialny jedynie za obniżenie wartości produktu wskutek użytkowania wykraczającego poza czynności związane z naturą, przeznaczeniem i funkcjami produktów.

4.6.   Jeśli użytkownik chce, by świadczenie usług rozpoczęło się w okresie możliwego odstąpienia od umowy zgodnie z klauzulą 4.1.1, powinien złożyć jednoznaczne żądanie w tym przedmiocie. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy w chwili pełnego zrealizowania usługi. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania, ale przed pełnym zrealizowaniem usługi użytkownik jest zobowiązany do pokrycia odpowiednich kosztów, na które składa się kwota należna proporcjonalnie za usługi wykonane do chwili skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w stosunku do pełnego zakresu usług określonych umową. Proporcjonalna kwota do zapłaty zostanie obliczona na podstawie łącznej ceny uzgodnionej w umowie. Jeśli łączna cena jest nadmierna, kwota proporcjonalna zostanie obliczona na podstawie rynkowej wartości wykonanej usługi.

4.7.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

4.7.1. umowy o świadczenie usług po pełnym zrealizowaniu usługi, jeśli świadczenie usług zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą użytkownika, który potwierdził świadomość utraty prawa do odstąpienia od umowy w chwili pełnego zrealizowania usługi;

4.7.2. dostawa produktów lub usług za cenę uzależnioną od wahań na rynku finansowym, na które nie mamy wpływu i które mogą wystąpić w okresie możliwego odstąpienia od umowy;

4.7.3. dostawa produktów o ustalonych przez użytkownika parametrach lub wyraźnie spersonalizowanych;

4.7.4. dostawa produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności do użycia;

4.7.5. dostawa zaplombowanych produktów nienadających się do zwrotu z przyczyn zdrowotnych lub higienicznych, odbezpieczonych po dostawie;

4.7.6. dostawa produktów, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter mieszają się z innymi przedmiotami, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie;

4.7.7. dostawa zaplombowanych nagrań audio lub wideo albo oprogramowania komputerowego, które odbezpieczono po dostawie; i

4.7.8. dostawa treści cyfrowych online, jeżeli czynności takie jak rozpoczęcie pobierania lub aktywacja programu komputerowego rozpoczęły się wyraźnym potwierdzeniem zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy.

4.8. Jeśli wartość towarów ulegnie pogorszeniu w jakimkolwiek stopniu wskutek użytkowania wykraczającego poza czynności związane naturą, przeznaczeniem i funkcjami produktów, sprzedawca może odebrać od klienta kwotę odpowiadającą różnicy w wartości, aż do kwoty określonej w umowie.

Na potrzeby niniejszego paragrafu ustala się, że użytkowanie wykracza poza czynności związane z naturą, przeznaczeniem i funkcjami produktów, jeśli wykracza poza standardowe czynności dozwolone do wykonania w sklepie.

4.9.   Ciężar dowodu dotyczący skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy na mocy klauzuli 4 spoczywa na użytkowniku. Z wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 4 użytkownik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności na skutek odstąpienia od umowy.

 

PYTANIA? Zapoznaj się z sekcją często zadawanych pytań lub skontaktuj się z działem Obsługi Klienta.