Zniżka Studencka Acer dotyczy wszystkich produktów, o ile nie określono inaczej. Nie można jej łączyć z innymi ofertami. Ta zniżka nie dotyczy zakupów dokonywanych przez firmy lub osoby, które nie kwalifikują się jako konsumenci.