Acerpure Aqua 冰溫瞬熱 RO 濾淨飲水機 Water Purifier | WP742-40W 白色
Ref.
ZL.ACCTG.05C

Acerpure Aqua 冰溫瞬熱 RO 濾淨飲水機 Water Purifier | WP742-40W 白色

Ref.
ZL.ACCTG.05C
  • 冰溫瞬熱 一鍵出水
  • 3重過濾系統
  • TDS即時水質監測
  • Smart Wash 自動清洗
  • 8.7L大容量水箱
正常價格 HK$5,998.00 特殊價格 HK$3,498.00
有庫存
載入中…
載入中…
更多資訊
▶ Warranty
Warranty 2 years on-site warrnty
載入中…
撰寫您的評論
您正在評論:Acerpure Aqua 冰溫瞬熱 RO 濾淨飲水機 Water Purifier | WP742-40W 白色
您的評等