Korzyści związane z planem Acer Care Plus
- Usługa pierwszeństwa naprawy urządzenia Acer
- Dostęp do pomocy technicznej za pośrednictwem telefonu, faksu lub Internetu przez cały okres obowiązywania planu. Obowiązują wyłącznie opłaty za połączenia telefoniczne.
- 4 Serwis u klienta (On-site ): W ramach tej opcji firma Acer oferuje pomoc świadczoną przez wyznaczonego pracownika w siedzibie klienta. Informacje na temat wariantów usługi (różniących się czasem reakcji) można uzyskać w lokalnym centrum obsługi telefonicznej firmy Acer. Czytaj więcej
- Opcje „Serwis u klienta (On-site)” i „Serwis u klienta z wymianą (On-site with Exchange)” są dostępne wyłącznie na terenie kraju, w którym został wykupiony Plan. Aby skorzystać z usług w terminach określonych w Planie, należy przekazać zgłoszenie do lokalnego centrum obsługi telefonicznej najpóźniej do godziny 14.00. W przypadku trudnodostępnych miejsc (takich jak wyspy) lub trudnych warunków atmosferycznych mogą wystąpić nieznaczne opóźnienia. Wyjazdy do klientów odbywają się od poniedziałku do piątku.

Wymagania
- Plan Acer Care Plus należy aktywować w ciągu 365 dni od daty zakupu urządzenia Acer.
- Wymagane jest potwierdzenie daty zakupu w postaci kopii faktury lub paragonu.

Zgodność
- To przedłużenie gwarancji jest ważne dla desktopów ConceptD. W razie wątpliwości, który produkt Acer Care Plus jest odpowiedni w przypadku posiadanego urządzenia Acer, skontaktuj się z  biurem obsługi klienta przed dokonaniem zakupu.

Aktywacja programu Acer Care Plus
Po wykupieniu przedłużonej gwarancji Acer Care Plus otrzymasz wiadomość e–mail zawierającą szczegółowe instrukcje, w tym Twój osobisty kod gwarancji i hasło, które należy wprowadzić na stronie Acer Care Plus aby aktywować plan.

Ograniczona gwarancja na produkt Acer
Gwarancja nie wyklucza ani nie ogranicza praw konsumentów wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących sprzedaży konsumenckiej. Na przykład konsumentom przysługuje co najmniej 24-miesięczna gwarancja rozpoczynająca się z dniem zakupu, niezależnie od postanowień kart gwarancyjnych lub innych materiałów.

Warunki ogólne
Przed zakupem planu Acer Care Plus należy zapoznać się z pełną treścią Warunków ogólnych.